ARTIKEL

IFA 2006 deel 1

Gastauteur | 28 september 2006 | Fotografie Gastauteur

Hierbij deel 1 van het IFA verslag, verzorgd door onze collega`s van HVT. Klik hier om deel 2 te lezen.

Dit jaar was het ‘eerste’ even jaar – sedert 1953 in de oneven jaren – dat er een Internationale Funk Ausstellung (IFA) werd gehouden. In voorgaande jaren was de beurs namelijk steeds tweejaarlijks. Gestart in 1924 was het alweer de 45-ste keer. En het ging er met zowel kracht als krach (Duits voor onder andere herrie) aan toe. HVT toog vijf man sterk naar de Berlijnse beurs om dat alles in kaart te brengen – tijdelijk domicilie en redactie houdend in een appartement – en hier is wat zij hoorden en zagen.

Niet iedereen is blij met de jaarlijkse frequentie van de IFA. Twee grote namen schitterden door afwezigheid. Panasonic bijvoorbeeld deed wel persconferenties en een seminar, maar had geen standruimte. Het niet geringe Sony, dat vorig jaar al stevige kritiek te verduren kreeg door hal 18 maar te veranderen in een vreemd en donker, vol gordijnen gehangen doolhof met hier en daar wat product-eilandjes, bleef maar geheel weg. Men vindt de concurrentie met de CeBIT die steeds meer van IT-beurs in een CE-beurs verandert, gecombineerd met het jaarlijkse ritme, om begrijpelijke – lees bugettaire – redenen kennelijk te veel. Bovendien hebben beide voornoemde firma’s veel te bieden op de Photokina die in Keulen wordt gehouden van 26 september tot en met 1 oktober.

Nu constateren wij dat de IFA van zuivere CE-beurs tendeert naar een IT-beurs, althans daar heeft het toch de schijn van. Niet verwonderlijk want de convergentie van IT en CE is al enige jaren in volle gang. Een plaats waar dat al langer goed zichtbaar is, is de CES in Las Vegas.

Het grote verschil tussen de twee grootste beurzen, IFA en CES, is dat de eerste ook toegankelijk is voor publiek – men rekent op een kwart miljoen bezoekers, waaronder 140.000 uit de ‘handel’ – en de tweede alleen voor de professionals. Beide strijden derhalve om het predicaat grootste en beide hebben gelijk. Net als de Amerikanen zijn ook onze Duitse gastheren dol op cijfers. Op 160.000 vierkante meter, verdeeld over zo’n zesentwintig hallen, staan 1200 firma’s uit 40 landen.
Hans-Joachim Kamp, o.a. bestuurslid van de gfu, memoreerde in zijn toespraak dat een gemiddelde groei in de tien belangrijkste Europese landen in het eerste halfjaar van 2006 van achttien procent is gerealiseerd; bedenk hierbij wel dat er een WK Voetbal is geweest welke voor hogere verkopen heeft gezorgd van vlakke beeldschermen. Trend is een groei in de beelddiagonaal en derhalve ook in prijs, ondanks een aanzienlijk prijs-erosie in het segment van deze vlakke schermen. En, heel belangrijk, mobiele apparatuur ‘boom-ed’ nog steeds.
Dr. Rainer Hecker, voorzitter van de gfu, stelt ‘Wachstum durch Innovation’ als centrale thema voor en vervolgt: “Unsere Geräte sind innovativ, bieten viele Nutzungsmöglichkeiten und prägen das Image ihrer Besitzer. Das macht sie besonderes attraktiv und begehrenswert.” Als voorbeelden van deze genoemde innovaties noemt Hecker onder andere HDTV – een thema dat ook op de vorige IFA al duidelijk aanwezig was – en de bijbehorende weergave/opname-apparaten als HD-DVD en Blu-ray (meer hierover verderop in dit verslag) en IPTV (televisie over internet). Verder noemt Hecker drie pijlers voor de nabije toekomst: merktrouw, integratie van systemen en service.

Uit de talrijke persconferenties, de HVT-redactie bezocht er zo’n twintig inclusief ‘keynote-toespraken’,destilleerden wij het volgende.

De wel eens gehoorde kritiek dat mensen werkzaam in de consumentenelektronica geen visie zouden hebben, werd op een aantal key-note-speeches geloochenstraft. Topman van Samsung, Gee-Sung Choi, heeft het niet meer over ‘Digital Renaissance’ – zijn thema van drie jaar geleden tijdens de IFA – maar ‘Creating Rich Digital Experiences’.
“Samsung wil de komende vijf jaar dertig procent per jaar groeien. Wij willen marktleider worden op het gebied van televisies. Met bijna zeven miljoen lcd-schermen en bijna drie miljoen plasma-toestellen gaan we de omzet in 2006 verdubbelen.”

Een speech van totaal verschillend karakter gaf de oprichter en Chief Executive van Harman International Industries Sidney Harman (88). “Staat de techniek in dienst van de mens of andersom? De grote stroom van technische mogelijkheden brengt vele consumenten in verwarring. De wereld van de elektronica schijnt steeds gecompliceerder te worden in plaats van het leven van alledag eenvoudiger te maken… Sprekend over een wereld van steeds verder gaande technologie, denk ik vooral aan de groei in het digitale domein. Ik geef voor het gemak even het verschil aan tussen de analoge en digitale wereld. De analoge is verticaal geordend, van boven naar beneden, gesplitst en lineair. De digitale wereld is horizontaal, niet gesplitst en multi-dimensionaal. We moeten rekening houden met deze twee verschillende werelden en ik geloof dat de oude, analoge, benadering leidt tot verstikking in creativiteit bij het bijeenbrengen van technologieën.”
Letterlijk: “Does this serve a legitimate consumer need and does it do so as simply and as intuitively as possible?”

Rudy Provoost, voorzitter van de raad van bestuur van Philips Consumer Electronics, brengt ‘Sense & Simplicity’ onder de aandacht. “De hele CE-industrie moet er naar streven grenzen te overschrijden. Daarbij staat mij een drietal speerpunten voor ogen. Ten eerste open innovaties en samenwerkingen, ten tweede een actief politiek kader – met overheden en beleidsmakers in bijvoorbeeld Brussel – en ten derde een dynamische omgeving van zakenpartners met als voorbeeld de zendgemachtigden om HD-uitzendingen niet tot een exclusive aangelegenheid te maken. Philips kan dat niet alleen, maar ik ben er van overtuigd dat deze ‘New Convergence’ kan slagen.”


EDITORS' CHOICE