ARTIKEL

Audioforum.be

Redactie HiFi.nl | 28 juli 2003

Audioforum.be

Algemeen

Standplaats en oprichtingsjaar: Hotel Aldem, Grobbendonk (België). Opgericht in 2002
Aantal leden: 32 particuliere jaarleden (175 aspirant-leden), 34 dealerleden, 1 importeurlid

Bestuur

Marco Lisi (Algemeen coördinator intern) en Benny Winnen (Algemeen coördinator extern)

Audioclubs

Omschrijving

Audioforum.be wil als Belgische vereniging de audiovisuele interesse in ons land cultiveren. Het initiatief speelt zich af op 3 niveaus: een audioclub, een portaalsite en provinciale en nationale demodagen. Het bestuur wil audioforum.be uitbouwen als platform tussen invoerders, dealers en particulieren.
De realisatie hiervan gebeurt vanuit niet-commercieel oogpunt, onafhankelijkheid en neutraliteit.
Let wel, audioforum.be is een nationale club!

Er bestaat een uitgesproken audiovisuele cultuur in onze buurlanden. In België is die interesse `sluimerend` aanwezig. In eerste instantie willen we de interesse om muziek te beluisteren via een muziekinstallatie cultiveren en verder aanwakkeren. Ook de nieuwste trend om de bioscoop in huis te halen verdient hierbij aandacht. Gezien onze persoonlijke interesse (hobby) vormde oprichting van een audioclub (als eerste stap) een logisch verlengde om onze vrije tijd (gerichter) in te vullen. Het werd ons snel duidelijk dat er nood was aan de dergelijk initiatief in België. Onder impuls van de Belgische markt trachten we audioforum.be verder uit te bouwen.

Doelstellingen

Globale, overkoepelende doelstelling: de club uitbouwen als audiovisueel platform tussen importeurs, dealers en leden.

Subdoelstellingen:

 1. Clubdagen inrichten
 2. Ervaringen uitwisselen (over vooraf bepaalde onderwerpen)
 3. Demo’s van audiovisueel materiaal
 4. Workshops organiseren
 5. Samen bezoeken organiseren (bv. beurzen, fabrikanten, importeurs, dealers, …)
 6. Website ontwikkelen en onderhouden als informatiekanaal
 7. Op regelmatige basis nieuwsbrieven mailen naar leden
 8. Ontwikkelen van een dealerlijst (met zaakprofiel en checklist)
 9. Opstellen van een importeurslijst (met productvoorstelling)
 10. Beoordelen van audiovisuele apparatuur volgens eigen concept
 11. Audiovisuele beurs uitbouwen

Activiteiten

AudioclubsVast jaarprogramma, bestaande uit 10 clubdagen (maandelijks op zondagnamiddag, niet in juli & augustus) + 1 vakantie-activiteit.
Extra, bestaande uit gezamelijk beurs- en showbezoek (als bestuur, met of zonder leden), bezoeken aan fabrikanten en invoerders.
Naar de toekomst toe: provinciale dealerdagen (per provincie ->showweekends met dealers) en nationale demodagen (nationaal showweekend met invoerders).

Clublidmaatschap en kosten

Iedereen kan lid worden van onze club. Lid worden kost €50/jaar of €7.5/per clubdag. Deze bijdrage dient uitsluitend als tussenkomst in de zaalhuur.

Wat krijg je in ruil voor het lidmaatschap?

 • gratis toegang tot de clubdagen
 • clubavonden (sprekers, workshops, exotische demo`s, kennis maken met dealers/importeurs...)
 • maandelijkse nieuwsbrief (per mail/post)
 • een eigen mailadres, eindigend op @audioforum.be (bv jos.peeters@audioforum.be)
 • de mogelijkheid om in clubverband fabrikanten/ importeurs te bezoeken (bv. Denon)
 • de mogelijkheid om in clubverband beurzen te bezoeken (bv De Doelen)
 • deel uitmaken van de internetgemeenschap audioforum.be
 • ervaringen uitwisselen met clubgenoten
 • gratis extra`s (bv. clubdag 2 -> alle leden kregen een SACD)
 • deel uitmaken van de beoordelingsjury van audiovisuele apparatuur
 • gratis toegang tot de beurs van audioforum.be (op termijn)

Algemene contactgegevens

Contact via: Marco Lisi
E. Adanglaan 42/2
3970 Leopoldsbrug (Belgie)
Internet: www.audioforum.be
E-mail: info@audioforum.be


EDITORS' CHOICE