ARTIKEL

Audioclub Velsen

Redactie HiFi.nl | 28 juli 2003

Audioclub Velsen (ACV)

Algemeen

Standplaats en oprichtingsjaar: Velsen, 2001
Aantal leden: 27

Bestuur

Audio Club Velsen is een vereniging met beperkte rechtsvorm en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit 5 personen : voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Audioclubs

Omschrijving

Wij als Audio Club Velsen, proberen een optimale balans te vinden tussen muziek en techniek, en zien de techniek als middel (voorwaarde) om muziek zo goed mogelijk weer te kunnen geven. Wij proberen daarom via de club een laagdrempelig platform aan te bieden voor uitwisseling van ervaringen van liefhebbers van audiotechniek, de techneuten zoals de zelfbouwers en de algemene muziekliefhebbers. Als ingang hiertoe fungeren de maandelijks georganiseerde clubavonden.

De club is opgericht door Rob Prüst, tevens de huidige voorzitter van het clubbestuur. Hij beschrijft het ontstaan als volgt:

Na een aantal jaren waarin de computer het van de hifi had overgenomen, ging de CD speler kapot. Omdat het een oud beestje was, werd er besloten een andere aan te schaffen. Al zoekende op internet kwam ik via Hifi.nl bij Audio Club Nunspeet. Na een aantal bezoekjes aan deze Club ben ik ondanks de afstand lid geworden. Toch vond ik het jammer dat je vanwege de afstand niet even een van de clubleden kon uitnodigen om bij je thuis te komen luisteren en zo ontstond het idee om te onderzoeken of  er voldoende animo was om een club in mijn directe omgeving op te starten. Voorwaarde voor mij was dat er een bestuur van minstens 5  personen zou komen om de continuïteit van de club te garanderen. Ik moest een naam verzinnen en dit werd AUDIO CLUB VELSEN, eenvoudig omdat ik in gemeente Velsen woon. Het opzetten van een club is één-, maar het in stand houden is een geheel ander verhaal.  Hifi.nl bood de gelegenheid om een oproep te doen en dat heb ik destijds gedaan met het artikel.”Waar zijn we nou helemaal mee bezig”.  Dit resulteerde in een aantal reacties. Maar geen bestuursleden.

Na ongeveer 9 maanden (…)  waarin  nog oproepen in krant en op internet zijn gedaan, bood het eerste bestuurslid zich aan, er waren een paar mensen die vrij onzeker waren of ze zo’n functie wel ambieerden. Ook waren er personen die reeds plaatsnamen in het bestuur van andere (niet audio) verenigingen. Hoe het kan weet ik niet, maar vanaf het moment  dat de eerste zich als bestuurslid aanmeldde waren er in één week vier toezeggingen van mensen die geïnteresseerd waren in een bestuursfunctie. Het was een enthousiaste start, waarin de penningmeester na een paar maanden  te kennen gaf dat de club niet was wat hij voor ogen had, en hij verliet jammer genoeg het bestuur en ACV, aanvulling was gelukkig snel geregeld. Het eerste jaar zijn we druk bezig geweest met de Internet Site. Ook statuten en huishoudelijk reglement werden in concept gemaakt waar de club nu ook naar ‘leeft’.

Audioclubs

Doelstellingen

De doelstellingen zijn verwoord in Artikel 2 van de statuten: de vereniging stelt zich ten doel, hen, die belangstelling hebben voor audiosystemen te verenigen en de belangen van de vereniging te behartigen door:
1. Het geven van gelegenheid tot maandelijkse bijeenkomsten van de verenigingsleden;
2. Het geven van instructies, demonstraties en lezingen op het gebied van de audiotechniek;
3. Het organiseren van excursies;
4. Het geven van technische adviezen;
5. Het opzetten en bijhouden van een nieuwsbrief;
6. Het opzetten en bijhouden van een website.

Activiteiten

Dorpshuis "De Moriaan", p.a. Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee fungeert meestal als lokatie voor clubbijeenkomsten. Er vinden presentaties, lezingen en demonstraties plaats door zowel leveranciers, mensen uit de muziek of uit de wereld van audiotechniek, als door de clubleden zelf. In principe wordt er elke derde woensdag van de maand een clubavond georganiseerd (aanvang 20.00 uur). In juli en augustus is de club met vakantie en vinden er dus ook geen bijeenkomsten plaats. Dat houdt dus in dat er normaal 10 clubavonden per jaar plaatsvinden. Van iedere bijeenkomst wordt een uitgebreid verslag gemaakt, zodanig geschreven dat men een goed beeld krijgt van de avond. Via een elektronische nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over de clubactiviteiten in het algemeen en in het bijzonder over de maandelijkse bijeenkomsten. De website van de club fungeert echter als dè grote bron van informatie voor leden en alle overige belangstellenden.
Buiten de avonden vinden er bij gelegenheid ook bezoeken plaats aan leveranciers, dealers, shows, etc. ACV houdt zoveel mogelijk rekening met de uiteenlopende wensen van de clubleden. Het bestuur staat altijd open voor vragen, wensen en suggesties. Ook via de officiële jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden hun wensen aan het bestuur en de overige leden voorleggen.

Clublidmaatschap en kosten

De Audio Club Velsen werkt met clubleden, maar losse bezoekers zijn in principe natuurlijk ook altijd welkom. Een kennismakingsbezoek is gratis, alle vervolgbezoeken kosten 6,- Euro.
De jaarcontributie voor 2003 is vastgesteld op het bedrag van 42,50 Euro per persoon, of een bedrag van 55 Euro voor een gezinslidmaatschap. Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan, maar loopt per kalenderjaar. Bij tussentijdse opgave wordt het contributiebedrag naar rato gerekend. Uiteraard hebben leden vrije toegang.

Algemene contactgegevens

Correspondentieadres
Audio Club Velsen
p.a. Ida Gerhardtlaan 17
2104 SH Heemstede

Telefoon: 023-5285427 (echter bij voorkeur contact via e-mail)
Internet: http://www.audioclubvelsen.nl/ 

ACV is ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Het K.v.K.-nummer is 34165280.


EDITORS' CHOICE