ARTIKEL

De Audioclub

Redactie HiFi.nl | 28 juli 2003

Twee noten van de redactie
1. Bent u lid van een Audioclub die niet in dit artikel besproken wordt, stuurt u dan een e-mail en wij nemen contact met u op om uw club alsnog toe te voegen aan dit artikel:
audioclubs@hifi.nl.
2. Onderstaande inleiding is geschreven door Rene van Es, de informatie over de clubs is aangeleverd door de clubs zelf. Waar dit niet is gebeurd, staat dit aangegeven.

*Onderstaande informatie werd in 2003 verzameld en kan inmiddels wat gedateerd zijn

De wondere wereld van de audioclub

Eén Nederlander is een eenzaam persoon. Twee Nederlanders vormen een dispuut. Drie Nederlanders beginnen een club. Vier en meer ook. Ik geloof niet dat in een enkel ander land het fenomeen club zo wijd verbreid is als in onze streken. Wij hebben werkelijk clubs voor alles. Reisclubs, borduurclubs, schaakclubs, sleutel-zelf-aan-je-auto clubs, tennisclubs, fietsclubs, en zelfs parenclubs. Het zit ons in de genen om ervaringen en behoeften te delen. Ingebrand door onze voorouders die zich al verenigden, denk maar aan de roemruchte Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een club van handelaren die zich vooral wisten te verrijken. Noem het een club, een vereniging of een compagnie wij Nederlanders maken ons samen sterk.

Met het bovenstaande in gedachten is het ontstaan van audioclubs of verenigingen een logisch verschijnsel en een afspiegeling van de maatschappij. Wie zich nog de eind jaren 70 herinnert kent vast wel de StereoClub Nederland. Een vereniging met voor zover ik weet tegen de 1.000 leden, die verspreid over geheel Nederland afdelingen levend hield. Zelf ben ik nog eens voorzitter geweest van de afdeling Den Haag en nam plaats in het landelijke bestuur. Activiteiten die plaatsvonden waren gezamenlijk beursbezoek (Firato), winkelbezoeken, bezoeken aan importeurs, clubavonden waarbij wij elkaars set beluisterden, een vereniging circulaire etc etc. Helaas liep het enthousiasme terug en zakten de activiteiten in. Maar zonder club kunnen we niet dus zien we tot op de dag van vandaag diverse verenigingen doe een bloeiend bestaan leiden.

In grote lijnen zijn alle audioclubs aan elkaar gelijk. En hebben ook de leden dezelfde behoeften. Daar onder kunnen we scharen:

  • het opdoen van kennis waardoor thuis een meer ideale en betere situatie kan worden geschapen om van muziek en/of film te genieten
  • het kennismaken met muziek waar andere leden mee aan komen
  • het discussiëren over muziek en apparatuur
  • heel belangrijk de gezelligheid en de kans met gelijkgestemden van gedachten te wisselen
  • de gezamenlijke uitjes
  • het elkaar helpen bij aankopen, het elkaar raadgeven en het samen installeren
  • mogelijk ook samenwerken bij zelfbouw projecten waarbij door de grotere inkoopaantallen voordelen worden behaald
  • diverse andere activiteiten zoals omschreven in de profielen van de clubs zelf

Al met al een hele lijst van zaken die onderling en met elkaar beter uit de verf komen dan via een individuele benadering. En “alleen is maar alleen”.

Vanaf deze plek wensen wij elke club veel succes en veel leden. De ontplooide initiatieven dragen wij een warm hart toe. Niet in het minst omdat enige redacteuren zelf lid zijn van een audiovereniging, tot hun grote genoegen. Moge de gezelligheid en de onderlinge verwantschap die wij bemerken ook voor u en uw vereniging weggelegd zijn. Want hoe je het ook wendt of keert, we willen toch allemaal maar twee dingen, een betere set en meer genieten van muziek.

hifi.nl heeft een inventarisatie gehouden en heeft geprobeerd de belangrijkere audioclubs in kaart te brengen. Soms is een audioclub heel klein en besloten (bijvoorbeeld De Hoekse Waard), waar vrijwel uitsluitend in de privé sfeer ervaringen uitgewisseld worden. Maar er zijn ook een aantal grote clubs met een bestuur, een kas en zelfs een vergader-/luisterruimte. Dankzij de reacties van de diverse clubs zijn wij in staat gesteld de profielen te bundelen. Om u als lezer de kans te geven toe te treden tot één of zelfs meerdere van deze clubs, als die verenigingen activiteiten ontplooien in uw regio. Hiervoor vindt u een overzicht van een aantal van de belangrijkste Audioclubs, waarbij steeds een antwoord wordt gegeven op een aantal belangrijke zaken, zoals standplaats, activiteiten en contactinformatie.


EDITORS' CHOICE