ARTIKEL

Doordeweekse experimenten

Gastauteur | 12 november 2009 | Fotografie Gastauteur

Op een doordeweekse dag schommelt de THD tussen 1,2 en 1,5% en blijft heel constant. Maar in de avonduren en in het weekend -- de uren dat de meeste mensen thuis zijn -- ligt de vervorming hoger: tussen 1,8 en 2,6% of nog iets meer. Dus terwijl de netspanning daalt als gevolg van de grotere belasting op het net, neemt het percentage THD -- de werkelijke netvervuiling en een mogelijke oorzaak voor verminderde prestaties van de geluidsinstallatie -- toe.

Ook hier zijn enkele experimentjes uitgevoerd met verbruikers in het eigen huis, om te zien wat de invloed is op de THD. Het blijkt bijvoorbeeld dat de waterkoker tevens verantwoordelijk is voor een toename van 0,3% THD, naast de spanningsval van 2 Volt. De ingeschakelde PC, die geen spanningsval tot gevolg heeft, doet de THD met ruim 0,4% toenemen en het uitschakelen van de DECT-telefoons maakt dat er 0,2% minder THD op het net meetbaar is. De ingeschakelde magnetron geeft een toename van 0,2% THD, evenals de ingeschakelde lichtdimmer.

De eerdere conclusie verder doortrekkend lijkt het erop dat een hogere belasting van het net zowel een spanningsval van enkele Volts teweegbrengt als een toename van de netvervuiling (THD) met ruim 1 procent. Let wel: dit is het resultaat van mijn eigen metingen hier. Ik begrijp van andere gebruikers in Nederland en ook in andere landen, dat het percentage THD op de lijn heel vaak boven de 3% ligt en nog wel wat hoger ook -- waardes die ik hier zelden of nooit kon meten. Daaruit valt dan weer af te leiden dat de netspanning in deze straat niet zo ernstig vervuild is als in grootstedelijke gebieden of in sommige andere landen.

PS Audio PPP deel 2

Geheel onafhankelijk van het inkomende percentage THD op het net levert de PPP aan zijn uitgangen een constant percentage van 0,3% THD. Als de netspanning de minimale waardes rond 220 Volt bereikt is dat percentage net iets hoger en knippert het display afwisselend tussen 0,4 en 0,5%, vermoedelijk vanwege de afrondingsverschillen.

Naar aanleiding van deze bevindingen heb ik aan Paul McCowan van PS Audio gevraagd of er een verband is tussen de handmatig ingestelde uitgangsspanning van de PPP (er zit een stelschroefje in de bodem, al rept de handleiding daar niet over) en het percentage THD op de uitgangen. Hij vertelde me dat bij een flink verschil (>15V) tussen de ingangsspanning en de ingestelde uitgangsspanning er doorgaans ook meer THD op de uitgangen kan worden afgelezen. Hij deed me ook de methode aan de hand om hierin het beste compromis te zoeken en dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een uitgangsspanning van precies 230 Volt te zijn. Na enig experimenteren bleek dat steeds het laagste percentage THD aan de uitgang van de PPP wordt gemeten wanneer de uitgangsspanning op 234 Volt is ingesteld.


EDITORS' CHOICE