ARTIKEL

Intenser dan overdag

Gastauteur | 12 november 2009 | Fotografie Gastauteur

Zodoende is muziek luisteren in de avonduren, in een normale woonsituatie, als vanzelf een intensere aangelegenheid dan overdag. Er rijden minder auto`s door de straten; er zijn minder stoorgeluiden van buitenaf; kinderen liggen op bed; de telefoon rinkelt minder of staat uit; er wordt niet steeds een beroep op ons gedaan door anderen; het licht is gedempt; de sfeer is ontspannen; er is minder afleiding. Ook in het weekend zijn mensen die niet hoeven te werken doorgaans meer ontspannen dan door de week overdag.

Ik wil in het geheel niet beweren dat de kwaliteit van de netspanning geen invloed zou kunnen hebben op de kwaliteit van de muziekweergave! De PPP bewijst wat dit betreft namelijk onmiddellijk wat de verdiensten van schone stroom kunnen zijn en die zijn niet gering! -- daarover later meer. Wat ik wel beweer is dat de invloeden die ervoor zorgen dat de muziek op sommige momenten beter en op andere momenten slechter klinkt eerder zintuiglijk (en daardoor psychologisch) van aard zijn dan iets anders. Dat laat onverlet dat de kwaliteit van de netspanning in mijn nieuwe woning weleens minder goed zou kunnen zijn als in het vorige huis, met de luisterzolder.

Aan het einde van onze straat staat de Tumtumfabriek -- de voormalige snoepfabriek van Red Band waar ook nu nog, zij het onder een andere merknaam, zoete zaligheden worden geproduceerd. Ik heb niet kunnen controleren of mijn woning direct het netwerk deelt met de Tumtumfabriek. Het transformatorhuisje staat in elk geval aan hetzelfde einde van de straat als de fabriek en ons huis staat aan het andere einde. Als netvervuiling inderdaad veroorzaakt wordt door industrie in de buurt, zou het heel goed kunnen zijn dat de kwaliteit van de netspanning in mijn woning in de avonduren en in het weekend inderdaad beter is dan overdag door de week. Tegenwoordig worden er namelijk enkel nog dagdiensten gedraaid in de Tumtumfabriek... Een verdienste van de PPP is de mogelijkheid om de kwaliteit van de aangeboden netspanning uit te lezen. In de eerste weken heb ik dagelijks een keer of tien de parameters van het net bekeken en genoteerd. Hieruit zijn een aantal interessante gegevens naar voren gekomen -- gegevens die in feite tegenstrijdig zijn aan de veelgehoorde beweringen dat de kwaliteit van de netspanning in het weekend en de avond beter is dan overdag door de week. Volgens de PPP blijkt het namelijk precies andersom te zijn in dit huis...

 


EDITORS' CHOICE