ARTIKEL

Tegenstrijdigheden Toegelicht

Gastauteur | 12 november 2009 | Fotografie Gastauteur

Gedurende een etmaal kan de netspanning die hier door het energiebedrijf aangeboden wordt tussen 215 en 229 Volt schommelen. Dit kan iets verder genuanceerd worden: in de avonduren en in het weekend varieert de netspanning overwegend tussen 220 en 224 Volt; overdag schommelt ze tussen 223 en 228 Volt. Tot nu toe is niet waargenomen dat zich plotseling optredende grote spanningspieken of -dips voordoen; het hier geschetste spanningsverloop strekt zich over meerdere uren uit.

De genoteerde gegevens suggereren dat er een verband is tussen de hoogte van de netspanning en de algehele belasting van het net, die in de avond en in het weekend groter is dan overdag door de week aangezien het huis in een woonwijk staat en er in de avond en het weekend meer mensen thuis zijn dan overdag door de week.

Uit kleine experimentjes in eigen huis komt naar voren dat het inschakelen van grootverbruikende apparaten invloed heeft op de netspanning: een grootverbruiker veroorzaakt direct een kleine spanningsval. Zo zorgt bijvoorbeeld het inschakelen van de waterkoker in de keuken of de wasmachine in de badkamer ervoor dat de spanning op het net met 2 Volt terugloopt gedurende de tijd dat het verwarmingselement van deze apparaten aanstaat. Het inschakelen van de magnetron op vol vermogen geeft een onmiddellijke spanningsval van 1,5 Volt en de 116cm plasma tv een van 1 Volt. Na het inschakelen van kleinverbruikers, zoals een lichtdimmer of de PC, verandert er helemaal niets aan de aangeboden netspanning (maar wel aan het percentage THD op de lijn!).

Het gegeven dat de netspanning gedurende de avonduren en in het weekend lager is dan overdag door de week doet me concluderen dat de lokale industrie geen invloed heeft op de netspanning in mijn huis. Overdag zijn de meeste mensen in de straat naar hun werk. Maar `s avonds en in het weekend zijn ze veelal thuis en juist op die uren is de netspanning consequent het laagst en de belasting van het net hoog. Alle verbruikers die mensen dan thuis ingeschakeld hebben zorgen ervoor dat de netspanning gemiddeld 4 tot 6 Volt lager is dan op de rustige uren overdag -- de uren waarop de meeste mensen niet thuis zijn. Het zou misschien kunnen dat deze spanningsval versterkt word doordat ons huis een van de laatste woningen is die op het transformatorhuisje is aangesloten, dat helemaal aan het andere uiteinde van de straat staat. Ongetwijfeld zouden technisch meer onderlegde mensen kunnen beamen of ontkennen dat dit van invloed is, maar de letterlijk met de regelmaat van de klok fluctuerende netspanning is net iets te opvallend om toevallig te kunnen zijn.

Geheel onafhankelijk van de aangeboden netspanning stuurt de PPP 234 Volt uit ten behoeve van de aangesloten geluidsapparatuur. Volkomen constant, zich niets aantrekkend van de inkomende netspanning. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de specificaties aangeven dat de netspanning tussen 175 en 275 Volt mag fluctueren voordat de ingestelde uitgangsspanning daaronder te lijden heeft.

De gemeten vervormingscijfers op het net houden gelijke tred met de hierboven beschreven spanningsflucuaties. Het percentage THD (totale harmonische vervorming) op het net fluctueerde tussen 1 en 3,3%. In de loop van een willekeurige doordeweekse dag fluctueren deze waarden zo tussen 1,2 en 2,6% -- soms zijn er uitschieters naar 3% of hoger.


EDITORS' CHOICE