ARTIKEL

Device Keuze

Als Device hebben we de keuze uit de ingebouwde geluidskaart en de aangesloten USB DAC. Omdat we na de installatie van de complete speler ook de laatste patch hebben geinstalleerd (0.9y-5-06) hebben we ook de mogelijkheid om met echte(!) Kernel Streaming met Engine #4 te werken en daarvoor ziet XXHighEnd de DAC ook als KS apparaat. We kiezen nu voor de ‘gewone’ USB DAC. Onze muziek bevindt zich in C:\Music en dat geven we in bij Music Root.

XX Library

Voor de rest laten we de instellingen zoals ze zijn en gaan naar de DAC instellingen. Dit deel kan het nodige geexperimenteer met zich meebrengen om de juiste instelling te krijgen. Met wat geduld is het goed te doen. Een goede hulp hierbij is om al een playlist aan te maken zodat er tests mogelijk zijn om de instellingen voor de DAC goed te zetten.

Ga naar Library en kies een album door erop te klikken. Klik vervolgens in het linker deel van het scherm op Load. Die knop zit onder het uitvalveld Playlist Name. De tracks van het geselecteerde album komen nu in een playlist te staan. Door op de knop Play te drukken moet er muziek uit de luidsprekers komen.

Verder in Settings komen we bij de Cover Art. XXHighEnd kan hoesafbeeldingen groot op het scherm tonen, bijna beeldvullend zelfs in Unattended Mode. De standaard instellingen voor Cover Art zijn in de meeste gevallen een goede basis.

XX Scherm

Onder het kopje Services en OSD zijn opties verzameld voor de Unattended Mode. Stop Services geeft aan dat er Windows services gestopt mogen worden voor zolang XXHighEnd in Unattended Mode draait en OSD betekent On Screen Display en wel van de verstreken tijd en de track naam. Mochten er problemen zijn met het automatisch opstarten van de gestopte Windows services, dan kan een klik op de knop Services ze soms handmatig starten.

 


EDITORS' CHOICE