ARTIKEL

Storende factor

Het is nu zaak om de storende factor die de computer vormt voor het afspelen van muziek zo klein mogelijk te maken. Dat is mogelijk door een keuze te maken voor een plugin die van de Foorbar2000.org website kan worden gedownload. Ook al zijn de audio drivers, stuurprogramma’s, in de laatste Windows versie Vista en 7 sterk verbeterd ten opzichte van die in XP; het kan beter. Er zijn vier mogelijkheden. Direct Streaming, ASIO, WASAPI en Kernel Streaming. Deze componenten in Foobar2000 verzorgen de communicatie tussen de hardware en de software. Hun exacte werking valt buiten het doel van dit artikel maar hun belang niet want we willen de best mogelijke geluidkwaliteit uit onze computers halen.

Direct Streaming is een standaard onderdeel van Foobar2000. De overige drie zijn niet standaard aanwezig en moeten worden opgehaald van de Foobar2000 website, http://www.foobar2000.org/components. Download de ASIO, WASAPI en Kernel Streaming componenten. Het zijn drie zipbestanden die elk een DLL bestand bevatten. Haal de DLL’s uit de zip bestanden en plaats de DLL’s in C:\Program Files\Foobar2000\Components. De volgende keer als Foobar2000 opstart zijn de extra DLL’s bruikbaar.

Sluit nu als dat nog niet gebeurt is de luidsprekers of DAC aan op de computer en start Foobar2000 op. Klik nu op File en dan op Preferences. Klik nu in het linkerschermdeel op Playback en vervolgens op Output. In het nu geopende scherm is in de bovenste uitvalregel van het rechterschermdeel het Output Device te kiezen.

FB Preferences

Als eerste is er de Null Output te zien. Dit is een instelling die enkel voor testdoeleinden is bedoeld. Afhankelijk van het type computer, de gebruikte geluidskaart of de aangesloten DAC is nu een aantal opties beschikbaar. In de voorbeeld afbeelding is een USB DAC aangesloten en door het systeem herkend als zodanig. Het gevolg is dat er naast de ingebouwde geluidskaart ook de DAC aanwezig is. Er is nu een keuze te maken voor Direct Streaming naar het Primair geluidsprogramma of voor DS naar de USB DAC of naar de ingebouwde luidsprekers via de geluidkaart hier de Realtek High Definition Audio geluidskaart.

 


EDITORS' CHOICE