ARTIKEL

The Magneplanar Speaker

Gastauteur | 15 maart 2007 | Fotografie Gastauteur

Geavanceerde technologie in dienst van de muziekweergave

Magnepan weergave panelen zijn technologisch geavanceerde luidsprekersystemen die er niet alleen heel anders uitzien dan normale conusluidsprekerboxen, maar ook heel anders werken en vooral klinken! Doordat deze luidsprekers geen kast bezitten maar slechts een enkel frame en het superdunne membraan over het gehele zijoppervlak gelijktijdig wordt aangedreven door magneten (magnetostaat), laten deze weergevers een ongekend snel, ongekleurd en transparant geluidsbeeld horen.


MG1 6-QR

Het gepatenteerde Magneplanar principe weet door een fundamenteel andere benadering een weergave te scheppen die daadwerkelijk in alle drie de dimensies in de ruimte wordt geprojecteerd. Er is daadwerkelijk breedte, diepte én hoogte hoorbaar waardoor de presentatie sterk overeenkomt met een werkelijke muziekuitvoering. Luisterend met gesloten ogen bent u in staat om de live uitvoering in haar eigen originele ruimte te ervaren, los van uw eigen luisterruimte!


Het in beweging brengen van lucht

Theoretisch gezien zou een weergever idealiter over traagheidsloze eenheden moeten beschikken die rechtstreeks zonder filter, kast of frame, de luchtmoleculen in uw luisterruimte in beweging brengt. Dat dit voor altijd een utopie zal blijven moge duidelijk zijn. Toch kunnen Magneplanar weergevers dichter bij dit ideaal komen dan conventionele box luidsprekersystemen. Bij deze laatste is het gewicht van de conussen relatief hoog terwijl de luchtstroom hierachter wordt gehinderd door het frame en magneetstructuur welke onlosmakelijk verbonden met de conus zijn. Door de aanwezige noodzakelijk kast, zal het frequentiebereik altijd op een bepaalde wijze worden beïnvloed, wat alleen door de beste luidsprekerfabrikanten van conventionele systemen adequaat kan worden beheerst.

Het door Magnepan gebruikte ultralichte membraan komt beduidend dichter bij het ideaal van de traagheidsloze eenheid. De massa is erg laag en de in beweging gebrachte luchtstroom wordt zowel aan voor- als achterzijde niet of nauwelijks gehinderd. Hierdoor klinkt muziek bevrijdt en klinkt het meer alsof u daadwerkelijk bij de uitvoering aanwezig bent.


Uniforme aandrijving

Bij conventionele conus luidsprekersystemen vindt de aandrijving alleen exact in het centrum van de eenheid plaats terwijl het uiteinde van de conus is bevestigd aan een zogenaamde ‘rolrand’ Deze noodzakelijke rolrand zorgt voor een correcte fixatie en centrering van de conus maar belemmert ook altijd in bepaalde mate de snelheid van het signaal. Want terwijl het centrum na het ontvangen van een muzieksignaal met enorme vaart naar voren wil, wordt het uiteinde van de conus door de rolrand iets omgebogen en vertraagt. De naam hiervoor is opbreken. Door deze wijze van aandrijving en constructie met als gevolg opbreekverschijnselen, kan al snel hoorbare kleuring ontstaan.

Een Magneplanar doet dit anders. Er zijn nagenoeg geen opbreekverschijnselen omdat het dunne membraan over de gehele lengte, op uniforme wijze wordt aangedreven. Het uit de versterker afkomstige signaal wordt verdeeld over het gehele aandrijvingoppervlak zodat deze gelijkmatig en op hetzelfde moment op het signaal kan reageren. Hierdoor kan veel meer van de integriteit en levendigheid van de muziek bewaard blijven.


EDITORS' CHOICE