(Gesponsord artikel)HI-VISIT

Samenhang: Voicing en Tuning

Bert Dekker | 26 oktober 2010

Ed Doggen: “Ik vind het erg belangrijk om deskundig te zijn op álle relevante vlakken. Een muzikale werkelijkheidsweergave is het resultaat van een juiste samenhang tussen de set-up, akoestiek, stroom en resonanties. Dit zijn de basisingrediënten. Zo kun je wel specialist zijn op het vlak van schone stroom, maar als je niet weet wat ingrijpen op dat onderdeel voor de totale muziekweergave betekent, dan kom je niet veel verder. Door integraal aandacht te geven en te werken aan álle aspecten, kom je gericht en snel tot verbeteringen in de muziekweergave. De praktijk toont dit keer op keer aan. Voicing en tuning liggen aan de basis van mijn aanpak. Onder ‘voicing’ versta ik het opstellen van de luidsprekers zodat er een gedefinieerd geluidsbeeld en een realistische bühne ontstaat. ‘Tuning’ is een reeks van (be-)handelingen die storingen in de geluidsweergave verminderen of elimineren. Het uitgangspunt daarbij is dat van de oorspronkelijke muziekinformatie zo weinig mogelijk verloren gaat.”

Ik vraag Ed wat hij in de praktijk merkt van deze aanpak. Ed: “Inmiddels vertegenwoordig ik het Harmonix/Enacom-pakket alweer 5 jaar. Vorig jaar is daar BlackNoise bijgekomen, een mooi pakket stroomfilters en stekkerblokken. Ik heb in deze jaren in de praktijk en door zelfstudie enorm veel geleerd, en doe dat nog steeds. Mijn drijfveer is dat ik al deze ervaring en kennis bij mijn klanten naar hun tevredenheid toepas. 
In de praktijk ontmoet ik muziekliefhebbers (de echte), audiofielen, audiofreaks én audiofools. Ik zou zeggen ‘wie de schoen past trekt hem aan’. Velen wanen zich min of meer deskundig, maar de totale materie van muziekreproductie is zodanig complex dat niemand zich hoeft te schamen of hoeft te verbergen dat hij of zij er eigenlijk bijna niks van snapt. Er zijn dingen die ik (nog) niet begrijp en misschien nooit zal begrijpen. Wat uiteindelijk telt voor de klant en mijzelf is het wenselijk en tevredenstellend eindresultaat.  Daar ga ik voor, met de klassieke aandacht voor de klant. Om terug te komen op je vraag: dit en de bereikte resultaten is wat onze klanten waarderen. Hierbij geven we deze ruim gelegenheid om in alle rust persoonlijke keuzes te maken.”


Foto: Daluso Bravo

Planmatig werken
Ik vraag Ed hoe hij in staat is om tekortkomingen in de muziekweergave op te sporen en adequaat op te lossen. Ed: “Ik neem serieus de tijd om een luistersituatie en de weergave goed in beeld te krijgen. We luisteren daarbij naar de muziek van en met de klant. Ik heb ook altijd mijn eigen muziek bij me die ik goed ken en in heel veel situaties gehoord heb. Ik gebruik altijd live-opnames waarmee ik een goed inzicht krijg in de prestaties en de verschillende weergave-aspecten van een set en de interactie met zijn omgeving.

Na deze inventarisatie wordt meestal snel duidelijk wat het primaire verbeterpotentiëel is en in welke volgorde dat wordt aangepakt. Meestal doe ik als eerste een reeks luister- en meettechnische fase-checks en een eerste voicing van de speakers. De praktijk leert dat veel tekortkomingen in het geluidsbeeld in de basis te wijten zijn aan verkeerde koppelingen met het stroomnet (1 op 2), fasegedragingen van kabels (3 op 10), akoestische gedragingen in de ruimte (8 op 10) en verkeerde luidsprekeropstelling (8 op 10). Mits je de juiste kundigheid en hulpmiddelen hebt zijn de eerste checks en correcties snel gedaan en leveren deze direct concrete en hele mooie verbeteringen op!

Na deze eerste fase krijg ik een nog betere indruk van het verdere verbeterpotentiëel. Stap voor stap, beginnende met de grootste verstoorders gaan we samen met de klant de verbeteringen in de set invullen, met telkens weer dat opnieuw voicen van de speakers. De ene keer is akoestiek een dominerende boosdoener, een andere keer is het de stroomvoorziening, en dan weer iets anders. Maar met deze zaken leg je de enige goede basis om je set echt aan de praat te krijgen. Wil je de set vervolgens op een (veel) muzikaler niveau brengen dan ga je de resonanties verder aanpakken. Niet door allerlei dempende materialen in te zetten, want daarmee gaan veel kleine belangrijke details in de muziekinformatie verloren die serieus afbreuk doen aan de muzikaliteit en werkelijkheidsweergave. Dit geldt trouwens in nog sterkere mate voor de ruimte-akoestiek. Op het gebied van akoestiek heb ik de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan. Daar wil ik in een later verslag nog eens graag op terugkomen. Een ding staat vast, akoestiek is een bijzonder complexe materie. Met de huidige inzichten gruwel ik van de gedachte om een luisterruimte akoestisch te behandelen met dempingsmaterialen.


Foto: Luisterruimte bij Daluso

Om de resonanties en akoestiek te behandelen heeft Harmonix bijzondere accessoires die dus ook  bijzondere dingen doen. Je moet alleen goed weten hoe, waar, wanneer en waarmee je het kunt toepassen. Maar dat geldt voor alles. Wat je zeker niet moet doen is Harmonix-accessoires gebruiken in combinatie met dempende accessoires. Klankmatig werkt dit contraproductief. Veel mensen staan nogal wat sceptisch en terughoudend tegenover dergelijke accessoires. Om daarvoor op wat oude spreekwoorden terug te vallen ‘onbekend maakt onbemind’ en‘wat een boer niet kent dat eet hij niet’ . Harmonix is nog voor veel mensen een schijnbaar‘te vreemde eend in de bijt’. Jammer, want het doet buitengewoon goed zijn werk in het creëren van die zó gewenste werkelijkheidsweergave.

Wat ook het grote voordeel van deze aanpak is? Door samen met de klant aan zijn set te werken leert hij deze veel beter kennen. Hij zal eventuele toekomstige aanpassingen in de set dan ook met meer kennis van zaken, verantwoord en consequent kunnen doorvoeren.  Daarbij kan hij altijd rekenen op onze verdere ondersteuning. Dat verdient de klant, en dat verdient het resultaat”.


EDITORS' CHOICE