(Gesponsord artikel)HI-VISIT

Daluso - what's in it for me?

Bert Dekker | 26 oktober 2010

"Muziek is emotie!" Wie kent deze kreet niet? In ongeveer iedere advertentie over de betere audio lees je dezelfde woorden in telkens andere samenstellingen. “Emotie” is absoluut een kernwoord in de audiowereld. Het beleven van emotie heeft echter niet per definitie met muziek te maken.

Emotie kan ook ontstaan door het ervaren van geuren, beelden of andere zintuiglijke prikkels. Pas als de ontvanger aan de zintuiglijke informatie veel persoonlijke betekenis toekent, zal dit emoties oproepen. De overdracht van muzikale informatie is dus niet geslaagd als deze geen “emoties” teweegbrengt. 

Werkelijkheidsweergave
Een belangrijke voorwaarde voor een intense ervaring van muzikale emotie is de echtheid van het aangeboden muzieksignaal. Wie regelmatig naar live-muziek luistert kent dat gevoel. Zo bezoek ik met grote regelmaat jazz-concerten.  Door erbij te zijn en echte stemmen en instrumenten te horen ervaar ik een pure muzikale betrokkenheid. De schijnbaar kleinste details zijn van enorm grote betekenis daar waar muzikanten emoties tonen. Het is niet zozeer het spelen op het instrument of de zang an sich, nee, het is de wijze waaróp bijvoorbeeld een strijkstok op een snaar wordt geplaatst en hoe hij er zich weer van verwijdert. Het is de ademhaling, het zachte zuchten van de zanger(es) die je, als je goed luistert, duidelijk hoort. Het zijn ook de stiltes tussen de noten die de muziek laat zinderen. Details die soms bijna niet opvallen maar er absoluut voor zorgen dat je geraakt wordt door de muziek. En natuurlijk ook die voelbare ambiance. Uren na afloop van een concert voel ik steeds de sensatie nog nazinderen door mijn hele lijf. Foto: de Daluso Dutch Statements

Het betekent nogal wat voor de geluidsketen in de woonkamer als we ervan verwachten dat deze in staat moet zijn om een dergelijke muzikale werkelijkheid goed weer te geven. Het betekent – niets meer en minder- dat de ontvangen (niet: aangeboden!) muzikale informatie zo dicht mogelijk de werkelijkheid moet benaderen. Hoe minder compleet de ontvangen muziekinformatie is, hoe meer onze hersens dit gaat corrigeren. Al snel gaat al dat correctiewerk ten koste van de muzikale beleving en betrokkenheid. We luisteren meer en meer naar geluid in plaats van muziek. 

Samenhang: de set en zijn omgeving
Vanmiddag ben ik in het licht van deze uitgangspunten te gast bij Ed Doggen van de firma Daluso. Niet voor de eerste keer overigens. Reeds in 2005 bezocht ik hem, om uitvoerig met hem en zijn luidsprekers kennis te maken. Tijdens het boeiende gesprek destijds met Ed werd me snel duidelijk dat het ontwerpen van luidsprekers niet het eindpunt van zijn bedrijfsontwikkeling zou zijn. 

Daluso bestaat alweer bijna 10 jaar. Tot halverwege het decennium lag het accent voornamelijk op het ontwerpen en fabriceren van aluminium luidsprekersystemen. Maar om ook deze hoogwaardige systemen daadwerkelijk tot zingen te laten komen is een adequate en natuurgetrouwe aansturing nodig. Vandaar dat Daluso sinds 2005 een aantal topmerken in de Benelux vertegenwoordigt, zoals AMR, Harmonix en Reimyo. Gaandeweg is het gamma verder verbreed en verfijnd met BlackNoise en Dr. Feickert Analogue, tot aan streaming-audio een bijna allesomvattend assortiment voor hoogwaardige muziekweergave.

Ed Doggen: “Streaming-audio gaat in mijn optiek alleen over het goed overbrengen van digitale geluidssoftware vanuit diverse informatieplatforms naar de audioset. De set zelf en alles eromheen is en blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijk resultaat. Een goeie informatiekwaliteit van de aangeboden signalen draagt natuurlijk een steentje bij, maar dat is echt ondergeschikt aan de prestaties van het totale systeem.”Foto: AMR apparatuur

Parallel aan deze activiteiten is Daluso steeds meer aandacht gaan vestigen op het integrale samenspel van alles in en om een audioset heen. Dit zorgt voor het eindresultaat: het (re-)produceren van een muzikale werkelijkheid. De set staat immers in directe interactie met zijn omgeving. Hierbij zijn onder andere juiste akoestische gedragingen en verhoudingen een vereiste om een set op een wenselijk niveau te laten klinken. Een goede stroomvoorziening is tevens vereist. Tevens is een adequate behandeling van alle overige storende aspecten, waaronder resonanties, trillingen en strooivelden nodig.

Ook vanuit zijn industriële ervaring en fysisch/chemische kennis ontwikkelt Ed steeds meer kennis van de wezenlijke aspecten van muziekweergave. In het verleden kruisten we regelmatig onze audiofiele degens in inspirerende diepgaande gesprekken. Als muzikant kon ik mijn ervaringen delen en staven aan de kennis en ervaring van Ed. Hierbij sleurde hij mij regelmatig de diepte in. Thuis was het achteraf altijd even bijkomen van alle nieuwe indrukken. Daluso heeft zich naar mijn mening op tal van vlakken behoorlijk deskundig en professioneel ontwikkeld.


EDITORS' CHOICE