ARTIKEL

Subwoofers en bridgen

Aansluiten van subwoofers

Subwoofers kunnen op meerdere manieren worden aangesloten.

En korte opsomming:

  • Indien per kanaal een actieve subwoofer wordt ingezet is deze parallel aangesloten aan één van de twee stereo luidsprekers. De kabel van de subwoofer wordt verbonden met de plus en de min uitgang van de versterker, net als de luidspreker zelf.
  • Indien bij stereo een enkele actieve sub wordt toegepast sluiten we drie draden aan die naar de sub lopen (veelal uitkomend in een speakon plug). Een signaaldraad gaat naar de plus van het linker kanaal. Een tweede signaaldraad gaat naar de plus van het rechterkanaal. Een derde draad gaat naar de min van één van de twee kanalen.
  • Ook is het mogelijk de subwoofer(s) aan te sluiten op een pre-out van een versterker en zo mee te laten lopen met de eindversterking. Een methode die mijns inziens de voorkeur heeft.
  • Bij Home cinema toepassing sluiten we de sub aan op de LFE of subwoofer uitgang. De handleiding behorend bij de subwoofer laat het juiste aansluitschema zien voor uw toepassing.

Het aansluiten van kabel en interconnect (c) Xingo


Bridgen van versterkers

Sommige eindversterkers hebben de mogelijkheid tot bridgen. Stel u bent in het bezit van een bridgebare eindversterker die u in de normale stand voor stereo gebruikt. Na aanschaf van een tweede (eind)versterker van gelijk type schakelt u beide eindversterkers in bridged mode.

Afhankelijk van de door de fabrikant gekozen oplossing bereikt u dat of:

  • De eindversterker die oorspronkelijk een stereosignaal afgaf, nu twee maal zoveel stroom kan leveren bij een gelijke spanning in mono. De reserve wordt daardoor veel groter. Lastige speakers met een lage impedantie zijn beter bruikbaar.
  • Of de eindversterker die oorspronkelijk een stereosignaal afgaf nu twee tot drie maal zoveel vermogen kan leveren in mono bij een gelijke impedantie. Helaas neemt de beschikbare hoeveelheid stroom niet toe. Een te lage impedantie van de luidspreker kan de versterker daarom beschadigen of oververhitten.

Voor het aansluiten van versterkers in bridge mode verwijs ik naar de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat omdat lang niet alle fabrikanten eenduidig te werk gaan. Ongeacht hoe de fabrikant omgaat met bridgen, u kunt gebruik blijven maken van bi-wiring, bi-amping, passief filteren en/of actief filteren. De meest kostbare oplossing bereikt u door vier of zes stereo versterkers te gebruiken in mono bridged mode en die of actief of passief te filteren en met vier of zes lengtes speakerkabel aan te sluiten.

Het aansluiten van kabel en interconnect (c) Xingo


Noot van de redactie
Het is niet de bedoeling geweest met het bovenstaande compleet te zijn, De tekst is bestemd om een lezer die geen ervaring heeft met het aansluiten van luidsprekers, inzicht te geven in de mogelijkheden en begrippen. Aanvullingen, suggesties en opmerkingen gericht aan de auteur zijn van harte welkom en zullen waar mogelijk in de tekst worden verwerkt.


EDITORS' CHOICE