ARTIKEL

RIAA correctie

Tijdens het snijden van de matrijzen waarmee uiteindelijk LP’s worden geperst, past men een zogenaamde RIAA (Recording Industry Association of America) correctie toe. Deze vorm van correctie is niets anders dan het verzwakken van de lage tonen met maximaal 20 dB en het versterken van de hoge tonen met maximaal 20 dB. Met als knikpunt 1000 Hz. Zou een dergelijke correctie niet worden uitgevoerd, dan zouden de lage tonen heel diepe groeven nodig hebben en zouden de hoge tonen verloren gaan in de eigenruis van het vinyl waarvan de plaat is gemaakt. Vergelijk de groefdiepte rustig met de uitslag van een woofer (lage tonen speaker) en een tweeter (hoge tonen speaker). In de phono-versterker vindt het omgekeerde proces plaats waardoor het eindresultaat weer aanhoorbaar is en de correctie nul. Voor de goede orde, een step-up trafo of een pre-pre-amp doet niets met RIAA correctie en laat dat over aan de phono-versterker.

Hoe werkt een phono versterker? (c) Xingo Hoe werkt een phono versterker? (c) Xingo
De RIAA correctie

 

Noot van de redactie
Het is niet de bedoeling geweest met het bovenstaande compleet te zijn, De tekst is bestemd om een lezer die geen ervaring heeft met phono-versterkers inzicht te geven in de mogelijkheden en begrippen. Aanvullingen, suggesties en opmerkingen gericht aan de auteur zijn van harte welkom en zullen waarmogelijk in de tekst worden verwerkt.


EDITORS' CHOICE