ARTIKEL

Technische informatie

Een MM phono-versterker is die welke geschikt is voor het aansluiten van moving magnet elementen. Dit soort elementen heeft een uitgangsspanning die ongeveer ligt tussen 2,5 en 7,5 mV (=duizendste volt). Een MM phono-versterker heeft een ingangimpedantie van 47 kOhm. Dat betekent dat de opgewekte spanning aan het eind van de keten element/kabel/versterker een weerstand ziet van 47.000 Ohm. Hoe hoger de die weerstand, hoe kleiner de stroom en omgekeerd. Er is ooit internationaal gekozen voor 47 kOhm om praktische redenen. Dit had ook een andere waarde kunnen zijn.

Naast de weestand van de phono-versterker hebben we ook nog te maken met de capaciteit die het element “ziet”. Die is meestal 50 tot 100 pF (pico Farad). Daar moet u de capaciteit van de aansluitkabel tussen element en phono-versterker bij optellen. Totaal wordt het dan ergens tussen de 300 en 400 pF. De waarde is van belang. Immers in het element zitten spoelen en de werking van spoelen en condensatoren (capaciteit) geeft samen een filterwerking. Wordt de capaciteit te hoog, dan verliezen we aan hoge tonen. Is de capaciteit te laag, dan ontstaat er een piek rond de 20 tot 25 kHz.

In de handleiding van veel elementen wordt aangegeven wat de optimale afsluitcapaciteit is. Een kleine misaanpassing kan geen kwaad, een te grote leidt tot klankveranderingen. Helaas geven fabrikanten van platenspelers (de bekabeling), versterkers (de ingang) en element bouwers te weinig aan met welke capaciteiten ze werken. Een handelaar kan eventueel extra capaciteit toevoegen in de vorm van condensatoren. Sommige losse phono-versterkers laten zich met schakelaars instellen.

Hoe werkt een phono versterker? (c) Xingo
Een geheel met schakelaars instelbare phonoversterker


EDITORS' CHOICE