ARTIKEL

Geneva: EmbracingSound™


Gastauteur | 06 december 2007 | Fotografie Gastauteur
De engineers van EmbracingSound hadden een Single Bipolar Loudspeaker systeem voor ogen – een systeem waarbij de speakers heel dicht bij elkaar geplaatst worden, en waarmee toch een volwaardige stereoweergave mogelijk is. Bij de bouw van een dergelijk systeem moet een aantal problemen overwonnen worden. Dat men daar uitstekend in geslaagd is, kunt u beslist horen.

Als je twee luidsprekers heel dicht tegen elkaar plaatst, heeft de klank van beide luidsprekers dezelfde oorsprong en komen de geluiden dus gelijktijdig bij de luisteraar aan. Daarnaast stralen beide luidsprekers vanuit hetzelfde vlak, waardoor de informatie van de afzonderlijke kanalen minder door de akoestiek van de kamer beïnvloed kan worden.

Het resultaat: perfecte weergave! Of toch niet? Helaas: het resultaat is een zeer gesloten weergave zonder ruimtelijke afbeelding en een frequentieafhankelijke uitdoving op de as van de speakers.

Voor de oplossing van dit probleem werd allereerst gekeken naar het gedrag van de weergave op de as. Gezien de onderlinge afstand tussen de luidsprekerunits van het linker- en het rechterkanaal ontstaat er namelijk een akoestische uitdoving recht voor de luidspreker. Die uitdoving doet zich slechts in een beperkte bandbreedte in het middengebied voor, maar zorgt zonder correctie voor een onrealistische en kale weergave. De oplossing bleek even eenvoudig als geniaal: een ‘neusje’ tussen de linker- en de rechterluidsprekers zorgt ervoor dat de luidsprekers elkaar op dit specifieke frequentiegebied akoestisch niet kunnen niet zien. Dit voorkomt uitdovingsverschijnselen en herstelt de weergave op de as, die tot een perfecte monopool-karakteristiek omgevormd wordt. Het resultaat is een bijzonder evenwichtig afstraalgedrag.

Embracing Sound System

Door de unieke opstelling van de luidsprekerunits in de Geneva Sound Systems ontstaat er ook een zeer breed afstraalgedrag, met een openingshoek van niet minder dan 60°. Als vuistregel is aan te nemen dat de ideale weergave gerealiseerd wordt als de afstand van de eerste reflectie vanaf de zijwanden tot de luisteraar twee maal groter is dan de directe afstand van de Geneva tot de luisteraar. Als hier niet aan voldaan kan worden, zullen de reflecties een grotere rol spelen in de weergave en de ruimtelijke afbeelding beperken. Met andere woorden: voor een optimale weergavekwaliteit geldt R = 2x D.

Geneva

Hiermee is dus één probleem overwonnen. Maar er was nóg een probleem: door de linker- en rechterluidsprekers dicht tegen elkaar te plaatsen, zullen ze zich voor ons gehoor namelijk als één luidspreker gaan gedragen. Informatie van het linkerkanaal lijkt dezelfde oorsprong te hebben als informatie van het rechterkanaal. Van stereospreiding is dus geen enkele sprake.

Dit probleem vormde de grootste uitdaging voor de engineers van het EmbracingSound-team. Maar ze hebben het opgelost. Door de veelgebruikte Mid/Side-opnametechniek voor stereosignalen goed te bestuderen, ontdekte men dat deze techniek ook aan de weergavekant gebruikt kan worden. Op basis hiervan is een speciale DSP-techniek ontwikkeld die de informatie van de stereo-opname bekijkt.

EDITORS' CHOICE

 • Op vakantie bij de dealer
  HIFI.NL Lezersaanbiedingen
  Op vakantie bij de dealer
  lees meer »
 • Review
  Elac Debut Reference DFR52
  Review
  lees meer »
 • Verslag en jubileumaanbiedingen
  Songs of Protest met Goldmund en Kharma
  Verslag en jubileumaanbiedingen
  lees meer »