REVIEWPMC i-Series

PMC TB 2+ weergevers

Kilian Bakker | 16 augustus 2007 | PMC i-Series

PMC staat voor (The) Professional Monitor Company. Bij dit in Luton, Engeland gebaseerde bedrijf houdt men zich dus voornamelijk bezig met het ontwerpen van monitorweergevers voor de professionele markt. De BBC had ooit hun eigen Kingswood Warren ontwerpafdeling (waar men legendarische monitoren als de LS 3/5a, LS 5/8 en LS 5/9 heeft ontwikkeld) maar men besloot later om de ontwerpen van kleine, specialistische en natuurlijk Britse fabrikanten te gaan gebruiken.

Harbeth is de meest bekende BBC hofleverancier maar ook PMC levert weergevers aan de BBC, de fameuze AbbeyRoad Studio en vele andere internationale studio`s.

PMC TB2+

Het ATL (Advanced Transmission Line) systeem wordt in elke PMC weergever toegepast en is mede verantwoordelijk voor het succes van dit bedrijf. Een transmissielijn is in principe een gevouwen en zwaar gedempte tunnel in een klankkast (vandaar dat de PMC modellen steeds het woord Box in hun naam hebben). Om het doel van een transmissielijn in een normaal ogende, rechthoekige kast te bereiken worden er schotten in de kast aangebracht met om en om (boven of onder) een opening, eindigend in een laatste opening in de kastwand. De klankkast wordt dankzij al die schotten ook zeer rigide waardoor de wanden niet of nauwelijks kunnen meetrillen, met als klankmatig resultaat: een lagere `kastkleuring`.

Omdat een transmissielijn het frequentiebereik in het laag vergroot is die extra demping des te meer van belang. Een transmissielijn moet ook akoestisch zwaar worden gedempt zodat alleen de laagste frequenties door de poort komen. Ook moet de output van de transmissielijn in fase zijn met de mid/laag unit en dus zal de lengte én de demping zorgvuldig moeten worden gekozen. Bij een correct gekozen lengte en demping neemt de luchtdichtheid toe (tot wel 30 %) waardoor de `effectieve` lengte van de transmissielijn in feite langer wordt dan de werkelijke fysieke lengte. De transmissielijn zorgt voor een hogere mate van controle over een breed frequentiebereik omdat ongewenste conusbewegingen (zoals naslingeren) effectief worden gedempt. Hierdoor ontstaat een `schoner` laag maar ook middentonenweergave zal hier baat bij hebben omdat er minder kleuring en/of versluiering optreed. Dankzij de lagere vervorming kan er langer en luider worden geluisterd, wat vooral bij monitorgebruik zeer van belang is, aldus PMC.


EDITORS' CHOICE