ARTIKEL

Instellen luidsprekers

6. Het inregelen van de Front, Center, Surround speakers

Allereerst dient u de juiste afstanden voor de speakers in te stellen, ook wel "Speaker distance" of “Speaker delay”genoemd. U meet zorgvuldig de afstanden van de sweet spot tot de verschillende speakers. Vervolgens stelt u deze afstanden in uw AV receiver/versterker. Raadpleeg hiervoor de handleiding.

Met deze procedure stuurt u de “Time Alignment” van uw AV receiver/versterker aan en wordt het signaal per kanaal zodanig vertraagd, dat het geluid van iedere speaker gelijktijdig bij de luisteraar aankomt.

Hierna dient u in de AV receiver/versterker in te stellen wat voor soort luidspeakers u heeft. Met de speaker instelling small of large stuurt u het "bass management". Door uw frontspeaker op small te zetten verteld u de AV receiver/versterker de lage bass signalen niet aan deze speaker door te geven. Deze instelling gebruikt u als een subwoofer gaat aansluiten. U dient meestal nog in te stellen dat er inderdaad een subwoofer is aangesloten.

Bij de bass management van THX gecertificeerde producten worden de frontspeaker automatisch op small gezet en wordt de subwoofer geactiveerd.

Als u geen subwoofer hebt en u heeft “Full Range” frontspeakers zet u deze op LARGE. Hierdoor worden de lage bas signalen naar de frontspeakers gestuurd. Alleen als u “Full Range” vloerstaande luidspeaker heeft kunt u deze op LARGE zetten. Veel mensen denken ten onrechte dat hun speakers full-range zijn. Dit is vrijwel nooit het geval echter! Een speaker die doorloopt tot 20 Hz en op deze frequentie veel geluidsdruk kan leveren mag full-range worden genoemd. Er zijn echter maar weinigen die dit kunnen. Experimenteer dus met het op small zetten van uw speakers.
Voor het inregelen en afstellen van de speakers gebruiken we een Test DVD en een analoge geluidsdrukmeter. Elders in dit artikel vindt u meer informatie over deze twee hulpmiddelen.
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing van uw test DVD door. Hierin staat belangrijke informatie hoe u deze DVD dient te gebruiken.

Verder is het belangrijk dat de analoge geluidsdrukmeter op de juiste wijze wordt geplaatst en ingesteld.

  • Een geluidsdrukmeter heeft een draaiknop om het meetbereik in te stellen (60/70, 70/80, 80/90 etc.) Zet deze op 70/80.
  • De tweede schakelaar WEIGHTING dient op "C" te staan.
  • De derde schakelaar RESPONSE dient op SLOW te staan.
  1. Plaats de geluidsdrukmeter (bij voorkeur op een statief) op oorhoogte op de sweet spot in verticale stand zodat u tijdens het selecteren van de testtonen de uitslag van de meter goed kunt zien.
  2. Op de AV receiver/versterker moeten nu alle signaalverzwakkers voor alle speakeruitgangen op 0 dB worden gezet. Raadpleeg hiervoor de handleiding.
  3. Op de test DVD staan signalen om het geluidsniveau van de speakers in te stellen, meestal in de volgorde Front-links, Center, Front-rechts, Surround-rechts en Surround-links. (bij 6.1/7.1 dient u er een aantal extra te doen)
  4. Draai bij de eerste test toon (bijvoorbeeld Front-links) het volume van uw AV receiver/versterker op tot u een waarde van 75 dB op de geluidsdrukmeter hebt. Een eventuele afwijking kunt u corrigeren met de afzonderlijke signaalverzwakkers per kanaal. 
  5. Hierna herhaalt u deze handeling voor elk individueel kanaal (ook de subwoofer!) en stelt de volumes van elk kanaal met de signaalverzwakkers zo in, dat er voor elk kanaal een waarde van 75 dB op de geluidsdrukmeter wordt gemeten.

Als u deze handelingen voor elke speaker heeft herhaald, zijn de geluidsniveaus goed ingesteld. Meestal kunt u aan de hand van een aantal geluidsfragmenten beluisteren of de gevonden instellingen voldoen.


EDITORS' CHOICE