REVIEWSunfire

Luisteren naar de Sunfire CRM 2 deel 3

Op het gebied van dynamisch vermogen lieten de CRM-2 en True Subwoofer EQ weinig te wensen over. Nu draait het bij Home Theater natuurlijk niet enkel om een stevig dBspl maar dat media zoals DVD of bijvoorbeeld Blu-ray een pak meer dynamisch bereik kent dan het medium CD ooit zal kunnen bieden, is een vast gegeven. Het dynamisch vermogen van een luidspreker moet men dan ook niet verwarren met domweg luid spelen, hoewel de CRM-2 ook op dit gebied een flink uit de kluiten gewassen geluid weet neer te zetten. Snelheid, het gemak om van een zachte passage direct over te gaan naar luide passages. Filmgeluid is niet te vergelijken met muzikaal geluid, dynamiekverschillen dragen bij aan de sfeer en de beleving van een film en luidsprekers welke gebruikt worden in een serieuze Home Theater setting zullen dan ook in dit gebied moeiteloos moeten weten te presteren.

De CRM-2 kan, mede dankzij de ribbon driver, enorm snel uit de startblokken schieten en weet de luisteraar met gemak te overdonderen om daarna waar tot rust te komen. Het snelle, natuurgetrouwe hoge middengebied lopende tot het tophoog van de ribbon driver kent een enorme acte de présence. Open en dynamisch, met een goede doortekening om de fijnere details van het geluidsspoor bloot te leggen. In het gebied van de hogere bas tot het hoge middengebied, het gebied waar de woofertjes hun werk doen, is enige kleuring aanwezig. De nauwkeurigheid in toondefinities welke de CRM-2 ribbon zo kenmerkt blijft ietwat achterwege, het klinkt net wat “vetter”.

Dezelfde lijn kan worden doorgetrokken naar het laag dat door de True Suwoofer EQ wordt voortgebracht. De dynamiek en kracht welke deze, qua formaat zeer bescheiden, subwoofer weet neer te zetten grenst haast aan het ongelooflijke. Onvermoeid weet deze subwoofer ook op zeer hoge volumes een krachtig laag neer te zetten zonder overhang of in de stress te schieten. Op papier loopt de weergave tot zo’n 18Hz maar na een bult op 25Hz begint de verzwakking al zijn intrede te doen. In de hogere regionen van de laagweergave trad de afval in de weergave al in op zo’n 70Hz en hiermee is een niet te voorkomen gat in de weergave te bemerken wanneer deze sub samen met de CRM-2 luidsprekers, welke zijn afval al inzetten op de geconstateerde 115Hz, wordt gebruikt. Ondanks dit gat is de symbiose tussen de Sunfire subwoofer en de CRM-2 luidsprekers ongekend!

Het klakkeloos toevoegen van een subwoofer aan een bestaande set, waarbij de luidsprekers vaak als een opzichzelfstaand eindproduct zijn ontworpen, is feitelijk op de stoel van de luidsprekerontwerper gaan zitten. Ook al wordt er vaak een flinke winst geboekt het bereik van de laagweergave en andere voordelen die het toevoegen van een subwoofer met zich meebrengt, er zit altijd een keerzijde aan dit verhaal. Zelden heb ik een huwelijk tussen een subwoofer en luidspreker gehoord welke zo succesvol was als het geval is met deze Sunfire set! Het gegeven dat de CRM-2 grotendeels ontworpen is met het ondersteunend gebruik van een Sunfire subwoofer en het identieke tonale karakter in de laagweergave tussen beide luidsprekertypes is hier natuurlijk voor een flink deel debet aan.

 


EDITORS' CHOICE