ARTIKEL

De PS-Audio aanpak

Gastauteur | 05 november 2009 | Fotografie Gastauteur

PS Audio bedacht allereerst een manier om de inkomende wisselstroom uit de muur te converteren naar een 5 volts blokgolf d.m.v. een synchronisatiecircuit. Hierdoor is de blokgolf perfect in fase met het inkomende wisselstroomsignaal en volgt dit accuraat. Een DSP-chip met een kloksnelheid van 6,4kHz, gebruikmakend van Direct Digital Synthesis technieken, stelt een sinusgolf samen uit de zelf-gegenereerde blokgolf, waarna deze een DAC voedt zoals in een CD-speler kan worden gevonden. De DAC sampled de sinusgolf en geeft aan zijn uitgang nu een analoog 2,5V signaal af -- nog altijd volmaakt in fase met het wisselstroomsignaal uit de muur. Op dit punt is er dus een volledig geregenereerd schaalmodel van het inkomende signaal voorhanden, dat enkel versterkt dient te worden naar een bruikbaar voltage.

Vanzelfsprekend is er ook een filter dat het analoge laagspanningssignaal reinigt voordat het naar de versterker wordt gestuurd. Het filteren en opschonen van lage spanningssignalen is veel gemakkelijker te realiseren dan met hoge spanning. Het eerder genoemde analoge 2,5V signaal wordt ontdaan van alle gelijkstroom (DC) die uit de DAC afkomstig is en gezuiverd van eventueel resterende samplingruis die afkomstig is uit het DDS-circuit.

Het onderliggende idee is zodoende om een exacte miniatuur replica van het inkomende wisselstroomsignaal te maken, deze miniatuur te reinigen, en vervolgens te versterken tot het gewenste, nu volledig gestabiliseerde spanningsniveau. Hierna kan het worden doorgegeven aan om het even welk apparaat dat ermee gevoed moet worden. En omdat dit alles gerealiseerd kan worden zonder enorme transformatoren -- de last wordt direct aangedreven -- kan de bronimpedantie zeer laag zijn.

PS Audio - Power Plant Premier

 


EDITORS' CHOICE