ARTIKEL

De techniek van het regenererend vermogen

Gastauteur | 05 november 2009 | Fotografie Gastauteur

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: onlangs deed zich een kans voor om kennis te maken met de Power Plant Premier van PS Audio. Dit is een apparaat uit de nieuwe generatie regeneratoren. Het ondergeschoven kindje wordt aldus opnieuw voor het voetlicht gebracht...

Dit zou een hele korte review kunnen zijn: de PPP zal niet meer uit mijn set verdwijnen; het apparaat werkt voortreffelijk en doet wat PS Audio op de website claimt dat het zal doen. De rest van dit verslag tracht uit te leggen waarom dit zo is...

PS Audio - Power Plant Premier

In het kort kan de werking van de PPP als volgt omschreven worden: De PPP regenereert wisselstroom (AC). Het apparaat moet daartoe worden aangesloten op een wandcontactdoos, bij voorkeur die van een dedicated stroomgroep. De inkomende stroom, ongeacht de mate en soort van vervuiling, wordt gezuiverd na omzetting tot (een lage) gelijkstroom (DC) en daarna opnieuw omgezet naar wisselstroom. Vervolgens wordt deze opgeschoonde wisselstroom zodanig versterkt en gebufferd, dat de PPP beduidend meer energie kan leveren dan de wandcontactdoos zelf. Strikt genomen is het regenererende deel dus een versterker, ontworpen om één frequentie of toon te versterken, namelijk de netfrequentie van 50Hz.

PS Audio - Power Plant Premier

Voor een iets uitgebreidere uitleg van de werking baseer ik me hierna op de informatie die door PS Audio zelf is verstrekt.


EDITORS' CHOICE