REVIEW

Techniek

Max Delissen | 14 februari 2012 | Fotografie Max Delissen

PIOSound zegt een oplossing te hebben gevonden voor de bekende problemen die vrijwel alle elektrostaten in meerdere of mindere mate hebben. Tijdens de periode van ruim drie jaar dat er gewerkt is aan nieuwe technieken heeft PIOSound naar eigen zeggen maar liefst zeven patenten verworven, en voor een aantal vindingen lopen de patentaanvragen nog. Het is dan ook begrijpelijk en logisch dat ik bij een bezoek aan de fabriek de vraag kreeg om met enige discretie om te gaan met hetgeen ik daar te zien en te horen kreeg.

Allereerst erkende PIOSound dat de meeste problemen die worden geassocieerd met elektrostatische luidsprekers worden veroorzaakt door de dipolaire weergave van het geluid. Als je er dus voor kunt zorgen dat de luidspreker aan de achterzijde een ander afstraalpatroon heeft dan aan de voorkant schiet je al een aardig eind op. De oplossing die PIOSound heeft ontwikkeld bestaat uit een paar onderdelen. De eerste heet Active Diaphragm System (ADS), waarbij de geleidende folie die het geluid voortbrengt (het zgn. Electrostatic Element) dynamisch gedempt wordt door middel van nanofiber technologie. Dat betekent in gewoon Nederlands en nogal kort door de bocht dat de folie ‘bedrukt’ is met specifieke stroken die de laag/mid en hoge frequenties weergeven.

De tweede oplossing bestaat uit een geperforeerde folie die aan de achterkant van het paneel wordt aangebracht en die als een soort akoestisch filter werkt. Sommige frequenties komen er ongehinderd door, andere worden verzwakt of tegengehouden. Het gevolg is een afstraalpatroon dat eerder ovaal is dan rond, en dat zich voor het grootste gedeelte vóór de luidspreker bevindt. Toen ik de voltooide versie onlangs voor het eerst ging beluisteren bij AudioTVCentrum in Eindhoven stonden ze minder dan 30 centimeter van de achterwand, licht ingedraaid, en dat klonk voortreffelijk. Maar daarover later meer.

Opmerkelijk is ook nog dat op de folie een soort ultra-verfijnde grafische code is afgedrukt die allerlei unieke informatie over de weergever bevat. Een gepatenteerde en absoluut innovatieve manier om technische spionage en namaak tegen te gaan.


EDITORS' CHOICE