REVIEWDevialet

Aansluiten

Rene Smit | 31 december 2010 | Devialet

De versterker vindt gemakkelijk een plaatsje op de bovenste plank van mijn Quadraspire Q4L audiorack. Het aansluiten van de Devialet D-Premier is echt heel simpel. Na het afnemen van de kap die de aansluitterminals aan het oog onttrekt zijn deze goed bereikbaar. Als bron maak ik gebruik van mijn vM SA230 multispeler, die ditmaal uitsluitend dienst doet als loopwerk. Met een Canare Digiflex coaxiale kabel wordt de speler verbonden met de versterker. Voor de eerste luistersessies maak ik gebruik van vM SC3R zilveren luidsprekerkabels, later krijg ik nog de beschikking over een set Audiovector Avantgarde luidsprekerkabels.


De aansluitingen zitten netjes weggewerkt onder een kap.

Luidsprekers zijn van het merk Audiovector, type S3 Avantgarde Arreté: een vloerstaande speaker voorzien van een bandtweeter met een hoog oplossend vermogen. Voor de test maak ik gebruik van het door de fabrikant meegeleverde netsnoer. Verder is voorzien in schone stroom door middel van een aparte ‘Audio’ groep in de meterkast waar een AHP klankmodule zit in plaats van een normale schakelautomaat. Nadat alle kabels aangesloten zijn kan de kap weer terug en worden alle aangesloten kabels meteen aan het oog ontrokken. Rest slechts de versterker aan te zetten en met de afstandsbediening onder handbereik op de luisterstoel plaats te nemen. Zouden alle verhalen waar zijn en kan het grote genieten een aanvang nemen? 

Devialet techniek

De Devialet versterker bevat een bijzondere schakeling om ervoor te zorgen dat het signaal aan de luidspreker klemmen exact de informatie bevat die aan de ingang is ingevoerd en tegelijk het signaal volkomen vrij van vervorming weet te houden. Digitale bronnen worden direct naar de DSP gestuurd (Digital Signal Processor). Een schakeling die werkt met een snelheid van 192 kHz op een 32-bit floating processor. Hier wordt het volume mee geregeld, soft clipping ingesteld, kan gekozen worden voor actieve filtering voor het toepassen van bi-amplification en worden instellingen gekozen voor de ingangen. Analoge signalen gaan eerst door een 96 kHz – 24 bit analoog-digitaal converter voordat zij aangeboden worden aan de DSP. Voor het instellen van de ingangen wordt een SD kaart gebruikt, waarvoor een lezer aanwezig is. Vanaf de DSP is er een digitale signaalweg naar een dubbele Burr Brown PCM1792 digitaal-analoog converter, die alle signalen analoog stuurt naar een klasse A versterker. Daar begint het echt bijzondere werk. Wat Devialet AHD versterking noemt (Analog Digital Hybrid), bestaat uit de klasse A versterker per kanaal die de minimale stroom levert voor de hoogste frequenties. Tevens stuurt en controleert de klasse A versterker een aantal klasse D versterkers (vier per kanaal), die op hun beurt slaafs aan de klasse A versterker stroom leveren voor de lage frequenties. Tegelijk werken dus klasse A en klasse D aan de luidspreker. Het idee hierachter heeft uiteraard te maken met de superioriteit van een klasse A schakeling voor het allerbeste geluid en de kracht en efficiency van klasse D versterking. Die laatste kan, mits goed toegepast en volledig onder controle, uitermate goede resultaten leveren. In de Devialet is voor het bereiken van het grote vermogen van 2 x 240 Watt een zware conventionele voeding aanwezig. Voor de digitale circuits is een hoogwaardige masterclock voorzien, die alle kloksignalen levert voor de A/D en D/A conversie.

Waar Devialet punten scoort is op gebied van vervorming en signaal/ruisverhouding, een ongekend lage dempingfactor waardoor elke luidspreker volledig onder controle is en wordt “kortgesloten” aan de uitgang van de versterker. Dat kortsluiten zorgt voor het afremmen van ongewenste conusslingeringen en voorkomt dat de luidspreker invloed heeft op de versterker werking. In de Devialet versterker zijn de circuits via korte signaalwegen met elkaar verbonden om storing tegen te gaan. Zo is de signaalweg van het analoge signaal tussen DAC en luidsprekerklem slechts vijf centimeter lang. Het resultaat van de inspanningen van Devialet heeft collega René Smit uitvoerig kunnen beluisteren. 


EDITORS' CHOICE