REVIEWGryphon

The Gryphon Diablo 300: testomgeving, luisteren en conclusie

The Gryphon Diablo 300: testomgeving

Feitelijk gebruiken we precies dezelfde luisterruimte en testomgeving als bij de test van de Essence Pre en Essence Stereo Power. Als bron functioneert wederom een Wadia 321 Dac die digitaal signaal krijg aangeleverd van een gemodificeerde Sonos Connect, die op zijn beurt 1.411 kbps WAV-bestanden krijgt gevoerd van bitperfect geripte cd’s.

Een setje luidsprekers van het type ESL63, elektrostaten van het Britse Quad, zet de stroom van de Diablo 300 om in geluid. Achter elke luidspreker is een groot akoestisch paneel aan de muur gehangen. De ESL63 is een dipool luidspreker en het geluid naar achteren wordt grotendeels gedempt door de akoestische panelen waardoor de muur veel minder geluid terugkaatst. Het resultaat is een verregaande vermindering van galm en versmering (met versmering duiden we het verschijnsel dat terugkaatsend geluid met een kleine vertraging wordt samengevoegd met voorwaarts gericht geluid). De ESL63 heeft een gemiddelde impedantie van acht Ohm.

We hebben de ESL63 ook afgewisseld met een dynamische set vloerstaanders van het type Premium 7 van de Zwitserse luidsprekerbouwer Piega. De Premium 7 heeft een impedantie van vier Ohm.

The Gryphon Diablo 300: vrijwel neutrale klank die doet denken aan klasse A

We luisteren voor een deel naar dezelfde muziek als we hebben gedaan toen de Essence-set in de luisterruimte stond. Wederom valt de goede volumeregeling op. De Diablo 300 klinkt kamerbreed en putdiep, ook op een laag volume, en resolutie en stereobeeld blijven behouden ongeacht de stand van de volumeregeling. De Diablo 300 heeft geen enkele moeite met de capacitieve belasting.

We kiezen net als met de Essence-set “The Moor”, het eerste nummer van het album “Still Life” van de Zweedse band Opeth. Een akoestische en een elektrische gitaar komen rustig spelend vanuit een inktzwarte achtergrond heel langzaam naar boven. De eerste seconden van dit nummer vormen voor veel audiocomponenten – zowel versterkers als luidsprekers – een uitdaging. In veel gevallen is er de eerste paar seconden niets te horen. De Diablo 300 laat meteen muziek horen, net als de Essence-set. De band schroeft langzaam het volume open en speelt na circa drieëneenhalve minuut op orkaankracht. De weergave van details, zoals de aanslagen van bekkens en tegelijkertijd de putdiepe laagweergave van de bassdrum roffels, is heel erg goed. We laten ons even meeslepen alvorens we gaan trachten te analyseren.

We plaatsen “Fire In The Hole” van Steely Dan’s album “Can’t Buy A Thrill” in de wachtrij. Donald Fagen speelt piano, en zingt. De piano heeft een zekere warmte en we kunnen alle details van de toetsaanslagen horen. De lage noten van de piano geven een prettige resonantie in de kast van de piano, zo is ons al vaker opgevallen. De Diablo is een resolutiekampioen en geeft alle toongebieden gelijkmatig weer. De drummer varieert de spanning van de hi-hat. De aanslagen lijken op elkaar maar geen aanslag is precies hetzelfde. Hier speelt een echte drummer en niet een drumcomputer. En dat laat de Diablo 300 goed horen.

We hebben naar het album “First” van Janine Jansen geluisterd met de Essence-set. We kiezen nu het vierde nummer getiteld “Introduction Et Rondo Capriccioso, Op 28”. Janine Jansen staat op de voorgrond. Het orkest staat iets verder naar achteren en we wanen ons weer in een concertzaal vanwege de lichte maar goed waarneembare galm. Het podium is kamerbreed. De pauken zijn minder zwaar dan de bassdrum van een rockband, maar de pauken gaan diep, heel diep met een lichte grom.

A Perfect Circle’s album “Eat The Elephant” is voor opnametechnici een voorbeeld van hoe het moet. We spelen “Get The Lead Out”, het laatste nummer. De muziek begint met een wiebelende enigszins vals spelende piano die gaandeweg steeds minder gaat wiebelen en zuiver gaat spelen. De dynamiek van alle nummers op “Eat The Elephant” is heel erg hoog. De lage tonen van de piano gaan heel erg diep en de piano klinkt meeslepend. De Diablo 300 verwerkt alle dynamieksprongen feilloos, ongeacht of capacitieve of dynamische luidsprekers zijn aangesloten.

The Gryphon Audio Designs Diablo 300: een hele goede geïntegreerde versterker

Als we na de nodige luistersessies de balans moeten opmaken, kunnen we niet anders concluderen dat de Diablo 300 een heel erg goed klinkende geïntegreerde versterker is. De klank is neutraal met een heel klein randje warmte. Dit hele kleine randje warmte maakt het kiezen van een passende luidspreker relatief makkelijk. Dynamische belasting of capacitieve belasting? Het maakt de allround Diablo 300 niets uit. Hij is onvoorwaardelijk stabiel met behoud van alle details in de muziekopname, ongeacht het type belasting of het gekozen volumeniveau.

De Diablo 300 weet de luisteraar op een ongedwongen manier te boeien. “Snelheid” is het woord dat in ons opkomt als het gaat om de weergave van slagwerk. De aanslagen op bekkens en drumvellen klinken realistisch. Het naruisen van een bekken veroorzaakt zo nu en dan kippenvel. Het naruisen is niet alleen een SSSS-klank of SHSHSH-klank. De toon van het aangeslagen bekken is ook waarneembaar en betrekt de luisteraar bij de weergave.

Vocalisten zijn plaatsbaar in de ruimte. “Realisme” is de term die bij ons opkomt. Soms staan vocalisten vlak naast elkaar en soms staan ze verspreid over het podium. Soms zijn vocalisten afzonderlijk waarneembaar en soms klinken meerstemmige zangpartijen als één organisch geheel, zoals bij koorzang. De Diablo 300 laat dat feilloos horen.

De laagweergave wordt ook gekenmerkt door snelheid. De aanslag van een bassdrum of pauk gaat diep zonder enige vorm van wolligheid of effectbejag. De luisteraar krijgt geen schopjes in de maag. “Controle” is het woord dat door ons hoofd gaat. De laagweergave klinkt buitengewoon gecontroleerd. Geen overdadigheid, geen effectbejag, geen wolligheid, maar een gedegen fundament onder de opname zonder aandacht voor zichzelf op te eisen, zowel bij een capacitieve als bij een dynamische belasting, zowel bij laag als bij hoog volume. Het totaalplaatje is indrukwekkend.

The Gryphon Audio Designs: klasse A of klasse AB?

In vergelijking met de klasse A Essence-set levert de Diablo 300 een heel klein beetje in. De Essence-set gaf een holografisch en driedimensionaal podium waarbij de wanden van de luisterruimte leken te verdwijnen. De Diablo 300 klinkt net iets minder holografisch, maar wekt nog steeds de illusie op dat de luisterruimte groter is dan in werkelijkheid. Ook als het gaat om de weergave van kleine details wordt een kleine fractie ingeleverd in vergelijking met de Essence-set. Dat valt overigens niet altijd op. De opname van de gekozen muziek moet heel goed zijn en voorzien van details om de verschillen aan het licht te kunnen brengen.

Alles is relatief. De Diablo 300 moet zijn meerdere erkennen in de Essence-set, maar dat maakt de Diablo 300 geen slechte versterker. Integendeel, de Diablo 300 is een hele goede versterker maar de Essence-set, die ruim twee keer zo duur is, klinkt net een stapje beter. De Diablo 300 speelt net zo putdiep als de Essence-set en laat bekkens en ander koperwerk evengoed sprankelen. De weergave van breedte-informatie door de Diablo 300, d.w.z. een kamerbreed podium, is gelijk aan die van de Essence-set. Het niveau vam weergave van hoogte- en diepte-informatie is bij de Essence-set nog een stapje hoger.

Deze conclusie is niet echt verrassend. De Essence-set is ruim twee keer zo duur en de Essence Stereo speelt in klasse A. Bovendien is in geval van de Essence-set sprake van een losse voor- en eindversterker, terwijl de Diablo 300 een geïntegreerd model is. Als het gaat om kracht en vermogen is de Diablo 300 geen vergelijking met de Essence Stereo Power. De Diablo 300 levert bijna zes keer zoveel vermogen en kan daarmee met gemak een zaal vol spelen. De Diablo 300 is bovendien veel vriendelijker voor milieu en portemonnee, zowel in aanschaf als in gebruik, want hij trekt veel minder stroom uit het stopcontact en wordt nauwelijks warm bij normale huiskamervolumes. Dat is met klasse A (eind)versterkers wel anders. De Diablo 300 levert vergeleken met de Essence-set en het prijskaartje in aanmerking nemende een formidabele prestatie.

The Gryphon Audio Designs Diablo 300: conclusie

De makers van de Diablo 300 hebben het overgrote deel van de klasse A prestaties van veel duurdere modellen weten te behouden in de klasse AB Diablo 300. De Diablo 300 kan heel veel vermogen leveren en levert vrijwel dezelfde klank vergeleken met veel duurdere klasse A versterkers, zonder de nadelen van klasse A topologie. Hoge tonen sprankelen, stemmen klinken realistisch en lage tonen gaan putdiep. De Diablo 300 heeft een buitengewoon goede controle over alle toongebieden en weet de luisteraar te boeien. De Diablo 300 is een hele goede geïntegreerde versterker die makkelijk is in gebruik. 

Adviesprijzen

Diablo 300, zonder opties:                                  15.350 euro
Diablo 300, incl. PS2-S MM/MC Phono Board:  17.500 euro
Diablo 300, incl. DAC Module Diablo 300:          21.100 euro
Diablo 300, incl Phono Board en DAC Module:  23.250 euro

MERK

EDITORS' CHOICE