Eerste ronde

Marc Brekelmans | 19 januari 2013 | Fotografie PHOTO40

De oude pastorij is normaal gesproken in gebruik als expositieruimte voor lokale kunstenaars. Kunst vraagt om de onverdeelde aandacht, en mede daarom zijn de ruimtes erg sober aangekleed. Maar wat goed is voor de schilderkunst, is slecht voor de muziekkunst. Sober en eenvoudig vertaalt zich dus in een harde akoestiek. Een strijd die in alle ruimtes geleverd moest worden, maar die in een tweetal haast perfect vierkante ruimtes het hevigst woedde. In één van die vierkante ruimtes stond Rick Paap van Dynamic Solutions te demonstreren met de bekende Master Contemporary C luidsprekers op een Romulus cd-speler en Calypso voorversterker van Aesthetix en een Mimetism eindversterker. Alle bekabeling was van Nirvana.

Wat meteen opviel was de bijzondere plaatsing van de luidsprekers in de ruimte. “Maar we spelen dan ook in een badkuip,” stelt Rick. Om zijn opmerking kracht bij te zetten loopt hij al pratend door de ruimte. “Zoals je kunt horen mist mijn stem in deze ruimte wat body in het middengebied. Daar heeft de installatie natuurlijk ook last van!” Om zijn betoog kracht bij te zetten opent hij een raam. Meteen krijgt zijn stem weer de body in het middengebied terug. “Eigenlijk zou ik dus met het raam open moeten spelen,” zegt Rick, “maar dat lijkt me gezien de buitentemperatuur niet verstandig.” Het aanwezige publiek lacht instemmend.

Toch weet Rick ondanks alle beperkingen een zeer behoorlijk resultaat te behalen met de gebruikte opstelling. Het geheel klinkt dynamisch en heeft voldoende impact. “Voor mij is het benaderen van de live-beleving het belangrijkst," stelt Rick, “drive en kracht in de weergave moeten je de illusie geven dat je naar echte instrumenten zit te luisteren. Ik wil dat je als luisteraar in een soort geluidsbubbel zit, de afstand tussen de luisteraar en de muziek zo klein mogelijk maken, net zoals dat ook het geval is als je naar een live-concert gaat. Je moet echt in de energie van de muzikant zitten.” En ja, zelfs onder deze minder dan ideale omstandigheden lukt het hem om dit betoog met de muziekweergave kracht bij te zetten. 

Als we naar de naastgelegen ruimte lopen - die ook door Rick Paap wordt gebruikt - zien we daar Magnepan 1.7 magnetostaten met elektronica van Ayre: een CX-7 cd-speler en een AX-7 versterker. De bekabeling is in deze ruimte van Sign Audio. Terwijl in de Dynamic Solutions ruimte nog muziek wordt gedraaid, laat Rick me een paar mini-Magnepan’s met ribbon-tweeter zien. “Deze gaan ongeveer 2000 euro per set kosten,” zegt Rick, “en ze klinken echt fantastisch!”


EDITORS' CHOICE