ARTIKEL

De beginperiode

Jan de Jeu | 20 januari 2005

Bij de naam Marcel Croese denk ik - en waarschijnlijk ben ik daarin niet de enige - meteen aan het high end merk Goldmund waar hij jaren als ontwerper gewerkt heeft. Van iemand die een dergelijke functie bekleed heeft verwacht ik dat hij als achtergrond een technische opleiding heeft op HBO of universitair niveau. Wie schetst mijn verbazing wanneer Marcel vertelt dat hij een Havo opleiding heeft en weliswaar ooit begonnen is aan de MTS, maar die nooit afgemaakt heeft. Struikelblok was niet de techniek maar de wiskunde. Wanneer hij mij in de loop van de avond vertelt over zijn leven dan blijkt dat audio daar als een rode draad doorheen loopt.

Als dertienjarige is hij al bezig met buizenradio`s - nog steeds heeft hij (net als Herman overigens) een verzameling vintage apparatuur waar hij geen afstand van kan doen - en zijn kennismaking met de professionele hifi wereld loopt via Wilbert in Utrecht waar hij jarenlang voor Bert Bazuin op zaterdagen reparaties uitvoert. Later heeft hij een eigen bedrijf waarin hij zich niet alleen bezig houdt met reparaties maar ook importeur is van o.a. Solen polypropyleen condensatoren. Hij maakt opvallende carrièresprongen die pas begrijpelijk worden wanneer ze bekeken worden in het licht van zijn persoonlijkheid. Zo gaat hij weg bij Goldmund omdat hij het niet eens is met de manier waarop de eigenaar van het illustere merk omgaat met mensen als bijvoorbeeld toeleveranciers waarmee Marcel moet werken. Hij kan dat niet accepteren en wanneer blijkt dat de eigenaar hier geen verandering in wil brengen neemt hij, zonder over de consequenties na te denken, op staande voet ontslag.

Marcel Croese & Herman van den Dungen (c) Xingo (c

De daarop volgende drie jaar verblijft hij als campingbeheerder in de Franse Dordogne, overigens niet geheel los van de hifiwereld want hij blijft, zoals hij dat gedurende zijn hele leven al doet, bezig met het ontwerpen. Zo wordt er in die periode de basis gelegd voor een zware, stabiele geïntegreerde versterker die onder de naam Oasis op de markt gebracht wordt, en vervolgens, vooral in het verre oosten, enige tijd zeer succesvol is. Bij dat alles gaat het hem niet om de status of macht die bij een bepaalde positie hoort maar om het creëren van het ultieme geluid. Waarbij hij zich overigens niet beperkt tot de weergave kant van het audio spectrum. Ook aan de opnamekant laat hij van zich horen. Vanuit een gezamenlijk ongenoegen ten aanzien van de huidige stand van zaken met betrekking tot het maken van opnames is hij samen met andere kopstukken zoals onder andere opnametechnicus / geluidsexpert Onno Scholtze - bekend van veel oudere opnames voor het klassieke Philips label - en fabrikant Ad van Medevoort bezig met een project waarin verschillend opnametechnieken met elkaar vergeleken worden.

Zo hebben zij op 1 en 2 december jongstleden - met twee microfoons - een opname gemaakt van het enige niet gesubsidieerde symfonieorkest van Nederland, het Amsterdam Symphony Orchestra, bij de uitvoering van werken van Mahler en Wagner. Uiteindelijk is het streven een converter te ontwikkelen die de alom gebruikte converter van Ed Meitner`s EMM Labs in de schaduw moet stellen. Ook bij het nieuwe project van zijn (tennis)vriend Ad van Medevoort, waarin die met gebruikmaking van een nieuwe Philips chip onlangs de (fraai klinkende) geïntegreerde versterker MA-240 gelanceerd heeft, is hij betrokken. Wie op de print kijkt zal daar de naam van Marcel tegenkomen.

Naast al die activiteiten werkt Marcel sinds drie jaar op free lance basis voor Herman`s Durob Audio waar hij verantwoordelijk is voor het ontwerpen en herstellen van high end audio apparaten. Herman, die in het verleden initiatiefnemer was van merken als Kiseki, Cogelco, Audiophile Products, Pinpoints en Interface, heeft momenteel drie lijnen waarin ontwerpen van Marcel toegepast worden. Ten eerste is daar Xenario; het merk waarvan momenteel alleen nog maar een prototype geïntegreerde versterker bestaat. Verreweg de meeste producten -waarvan een complete lijst te vinden is op www.planet-hifi.com - bevinden zich in de AH! lijn.

Marcel Croese & Herman van den Dungen (c) Xingo (c

De meest recente toevoeging is de Black TjoelipS tweeweg luidspreker, uitgevoerd in zwarte pianolak. In de toekomst staat voor deze speaker nog een optionele subwoofer gepland welke te plaatsen zal zijn tussen de poten van de custom made aluminium stands. De meest recente lijn, waar momenteel eveneens de sterkste groei en ontwikkeling in te bespeuren is, is de Prima Luna reeks.Veel merken die Herman in het verleden gelanceerd heeft, zijn ontstaan als reactie op een situatie of gebeurtenis. Het conflict dat Herman - als de Nederlandse distributeur van Koetsu elementen - op een bepaald moment kreeg met de eigenaar van het merk, resulteerde erin dat hij zich ging beijveren om onder een eigen merknaam - Kiseki - een toonarm en een element op de markt te brengen. Als direct gevolg van het conflict met Primare heeft Xenario het levenslicht mogen aanschouwen. PrimaLuna is ontwikkeld uit onvrede met de hoge prijzen die in de - met name Amerikaanse - High End gebruikelijk zijn.


EDITORS' CHOICE