REVIEWAudioQuest

Review: AudioQuest Niagara 7000 low-Z Power - Noise Dissipation System

Hoewel op zich niet zo heel frequent, heb ik de afgelopen tien jaar toch wel de nodige kwaliteitslichtnetfilters in de luisterruimte op bezoek gehad. Van de zeer complete en uitgebreide Angstrom Research Reference 4 Stadi HC, Nordost QX4, Synergistic Research Powercell 10 tot een Kemp Elektronics Power Source, Shunyata Triton en JK Acoustics Power Conditioner.

Allemaal verschillende oplossingen en benaderingen voor eigenlijk steeds hetzelfde probleem. Ons lichtnet vervuilt namelijk ieder jaar meer en vermindert daardoor ook in toenemende mate de kwaliteiten van onze zorgvuldig samengestelde audiosystemen. Een extra hindernis vormt het feit dat naast reiniging, ieder filter doorgaans helaas andere zaken dan weer niet of nauwelijks aanpakt of zelfs verslechtert! Het Amerikaanse merk AudioQuest heeft zich lange tijd afzijdig in deze ‘race’ gehouden en met een reden. Het kost namelijk enorm veel specifieke kennis, geld, moed en durf om vanuit het niets, ineens met waarschijnlijk één van de meest effectief werkende lichtnetreinigers ter wereld op de markt te komen!

Net als kabels, akoestiekproducten en allerhande accessoires, zijn ook oplossingen die het lichtnet reinigen doorgaans niet de meest boeiende producten om te testen. Vooral doordat de werking van bovengenoemde productcategorieën zich in verschillende situaties nogal grillig en soms zelfs onvoorspelbaar kunnen gedragen en je er verder niets aan kunt instellen. Ook met lichtnetreinigers en hun onderlinge benadering en invalshoeken, kun je veel verschillende kanten op. Buiten dat heeft de ene situatie veel meer last van vervuilende omstandigheden dan de andere.

AudioQuest Niagara 7000: drie situaties

Om toch voldoende betrouwbare duidelijkheid in deze test te kunnen scheppen heb ik de Niagara 7000 heel bewust in uiteindelijk drie compleet verschillende situaties duchtig aan de tand gevoeld. De eerste was mijn eigen geoptimaliseerde luisterruimte die is gelegen in het landelijke buitengebied van een dorp en qua stroomvoorzieningen is uitgerust met drie afzonderlijke audio stroomgroepen en speciaal geslagen aarde. Voor de tweede situatie heb ik de hulp ingeroepen van een kennis die zijn audiohobby in een speciaal daarvoor gecreëerde ruimte te midden van zijn bedrijfsactiviteiten op een bedrijventerrein in Zuid Nederland heeft gesitueerd en waar we onder werkuren naar de 7000 hebben geluisterd.

De derde en laatste gelegenheid werd mij geboden in Amsterdam. Niet alleen de grootste stad van Nederland, maar ook een gebied met een extreem hoge WiFi dichtheid, hoge stroomvervuiling door honderdduizenden verschillende gebruikers en grote stroomtrekkers als metro en trams. Een heel spannend, interessant en zeker aan het einde verhelderend vergelijk staat u dus te wachten.

AudioQuest Niagara 7000: Garth Powell

Maar voordat ik met al deze praktijkbevindingen van start wil gaan is het natuurlijk nog wel zaak om eerst deze bijzondere AudioQuest Niagara 7000 aan u voor te stellen. Om het belang van deze test nog eens extra kracht bij te zetten heeft deze fabrikant voor ieder van de voor hen belangrijke landen in Europa, slechts één magazine/recensent uitgekozen die deze nobele taak mocht gaan vervullen. Voor Nederland viel de keuze op Music Emotion en ondergetekende en alsof dat nog niet genoeg was bleek mijn testexemplaar op een koude voorjaarsdag in 2017 door niemand minder dan de Amerikaanse Niagara 7000 ontwerper Garth Powell in hoogsteigen persoon en een drie man sterke delegatie van het in Roosendaal gevestigde Europese AudioQuest distributiecentrum te worden afgeleverd.

Hoewel ik wel vaker nationale en internationale ontwerpers over de vloer krijg, vind ik het iedere keer weer opnieuw bijzonder waardevol wanneer fabrikanten zo veel moeite doen om hun producten werkelijk optimaal onder de aandacht te brengen. Niet alleen leuk voor mij, maar vooral ook prettig voor u als consument! In geval van deze Niagara 7000, wat het huidige topmodel van de op moment van schrijven uit drie modellen bestaande serie is, blijkt dit al snel geen overbodige luxe te zijn. Vooral omdat al snel blijkt dat om de in een bijzonder grote doos verpakte 7000 nog enigszins soepel binnenshuis te krijgen, de spierkracht van twee volwassen mannen nodig blijkt te zijn!

Let wel, we hebben het hier dus enkel om een lichtnetreiniger en geen monstrueus grote eindversterker! Maar voordat ik inmiddels zeer nieuwsgierig geworden een blik in de grote doos kan werpen, is het eerst tijd voor koffie. Daarbij biedt het drinken van dit verkwikkende vocht ook meteen een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met Garth en zijn ideeën. De breedgeschouderde blonde Garth blijkt een bijzonder aardige en sympathieke 50er te zijn. Een ingenieur die naast zijn passie voor muziek als professioneel jazz musicus (drums en percussie), vooral op enorm gepassioneerde wijze over stroomvoorziening in audiotoepassingen kan vertellen.

“Werner, ik zal je om te beginnen maar meteen in alle (h)eerlijke onbescheidenheid het gras voor de voeten wegmaaien door te vertellen dat ik vóór dit project nog niet voor AudioQuest werkzaam was. In de 16 jaren hiervoor heb ik namelijk gewerkt voor een ander in netstroomproducten gespecialiseerd bedrijf genaamd Furman Sound. Daar was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van soortgelijke producten, terwijl ik tegelijkertijd ook een netstroom divisie voor de thuis- en custom markt op poten zette. Wanneer ik niet bezig ben met het bedenken en uitwerken van nieuwe lichtnetreinigingsproducten, ben ik een professioneel jazz muzikant en daar haal ik ontzettend veel energie en plezier uit.”

MERK

EDITORS' CHOICE