MS Performance 6

Ruim anderhalf jaar geleden had ik een felle discussie met een audiofabrikant over luidsprekers. Hij was van mening dat er maar één juiste luidspreker is (die van hem natuurlijk). Ik vertelde hem dat het menselijk gehoor en perceptie erg complex zijn. Het brede aanbod van luidsprekers bevestigt voor mij die stelling. Ieder mens heeft zijn eigen unieke gevoelens bij muziek, en smaak is vaak doorslaggevend bij de keuze van een paartje speakers.

Hij was het daar absoluut niet mee eens. Hij stelde dat bijvoorbeeld de neutraliteit van een speaker niets met smaak te maken heeft. Daar zit iets in, maar wat is neutraal? Is de weergave van muziek in het Concertgebouw in Amsterdam neutraal? Of klinkt hetzelfde muziekstuk gespeeld door hetzelfde orkest in het Frits Philips Muziekcentrum in Eindhoven neutraler? Ik weet het niet. Ik weet wel dat elke zaal haar eigen ambiance heeft. De perceptie van de luisteraar is bepalend.

De één vindt zaal A geweldig, de ander zaal B. Neutraliteit is op dat moment niet waar we naar zoeken, maar de ambiance, de gedrevenheid van het orkest, en zelfs de dame die naast je zit kunnen zorgen voor een onvergetelijke avond. Niemand gaat als een robot of meetinstrument naar een orkest zitten luisteren. Daar is muziek niet voor gemaakt. Dezelfde interpretatie houd ik erop na bij luidsprekers. Zoals een zaal een bepaald gevoel bij jezelf creeert doen luidsprekers dat ook. Vaak zie je dat een Audiofiel zó gecharmeerd is van een bepaalde speaker, dat hij maar niet snapt dat een ander er minder over te spreken is. Hij snapt niet dat die persoon niet dezelfde overtuiging aanhangt als hijzelf.

De meeste luidsprekerfabrikanten van vandaag de dag proberen een speaker zodanig te bouwen dat er geen opvallende storende factoren aanwezig zijn (in hun perceptie wel te verstaan). Als dat tot bepaalde hoogte lukt ben je al een heel eind. Elke bouwer heeft zijn eigen gedachten en overtuigingen bij de bouw van zijn product. De één houdt het bij succesvolle ontwerpen uit het verleden, de ander probeert geheel nieuwe technieken uit, soms met succes. De Mordaunt-Short Performance 6 die hier besproken wordt valt in de laatste categorie.

Mordaunt Short Performance

Mordaunt-Short is een fabrikant die al vanaf de jaren zestig bezig is met luidsprekers. Het bedrijf werd opgericht door Norman Mordaunt. Hij hield zich destijds voornamelijk bezig met goedkopere modellen. In 1967 werd het bedrijf overgenomen door Rodney Short. En zo ontstond de huidige naam. In 1970 namen zijn broers Michael en Chris Short het bedrijf over, maar de meest populaire ontwerpen kwamen in die tijd toch op naam van designer Mike Dedman. In 1990 werd MS opgekocht door de TGI Group die ook Tannoy en Goodman onder hun hoede hadden. Rond de eeuwwisseling werd MS afgestoten door TGI en overgenomen door The Audio Partnership (TAP). Dit bedrijf is gevestigd in Londen en heeft ongeveer zeventig mensen in dienst en vertegenwoordigt ook een aantal andere audiomerken.


EDITORS' CHOICE