Kemp Balanced Isolator Source

René van Es | 17 maart 2005 | Kemp Elektroniks

Er zijn producten waar je makkelijk over schrijft. Het uiterlijk valt op, de mogelijkheden van aansluiten en regelen zijn bijzonder of over de historie valt veel te vertellen. Er zijn ook producten die je aanstaren als een zwarte gesloten doos, niet te openen zijn en simpelweg hun werk doen. Kabel erin, kabel eruit. Wat moet je daar over schrijven? Tot de laatste categorie behoort een nieuw product van netspanninggoeroe Ron Kemp. Hij noemt het een Balanced Isolator Source. Voelt als lood aan (de BIS niet Ron) en eenmaal op zijn plaats vergeet je dat je het ding in huis hebt gehaald. Tot de distributeur belt en vraagt hoe het ermee staat. Dan schrik je wakker en besef je dat de BIS een vast onderdeel is geworden van de set.


Balanced Isolator Source

Kemp Balanced Isolator Source (c) XingoEen BIS is simpel gesteld een scheidingstransformator die tussen het lichtnet en uw audioapparatuur komt. 230 Volt erin aan de ene kant en 230 Volt er weer uit. Kemp heeft het iets ingewikkelder aangepakt om de werking te optimaliseren en de trafo geschikt te maken voor audio gebruik. Want lang niet elke scheidingstrafo is geschikt voor dit doel. Aan de primaire kant, daar waar de 230 Volt erin gaat is de BIS niet geaard. Aarde is aangesloten op de kern van de transformator en aan de secundaire zijde, maar daarover later. Aan de primaire kant bevindt zich in de fase een inschakelvertraging zodat uw zekering in de meterkast heel blijft en in de nulleider een DC offset filter. Dat filter reduceert een mogelijke gelijkstroomcomponent op de wisselspanning. Over fase en aarde is een overspanningbeveiliging aangebracht. Het doel daarvan is duidelijk, de apparatuur beschermen als de spanning door een oorzaak van buitenaf boven 250 Volt komt. De secundaire kant kent geen nul en fase maar twee fases en een aarde. Elke fase levert 115 Volt en als je die in serie zet, juist, dan heeft u uw 230 Volt weer terug. De aarde ligt precies tussen de fases in. Groot voordeel van 2 x 115 Volt is dat de stroom gebalanceerd geleverd wordt aan de apparatuur. Geen fase/nul problemen meer en geen scheef belaste transformatoren. Bovendien is de stroom absoluut vrij van gelijkstroomcomponenten omdat een trafo nu eenmaal geen gelijkstroom doorlaat. Geen gelijkstroomcomponent verhelpt bovendien brom in USA 60 Hz trafo’s. In de schakeling aan de secundaire zijde is een SNS-Module opgenomen. De SNS module is ook los verkrijgbaar en werkt als een parallelle filter. De filterwerking zelf berust op een principe waarbij de parallel-impedantie lager wordt naarmate de frequentie stijgt. Netstoringen zullen een parallel filter als een kortsluiting zien en daardoor terug naar de bron gereflecteerd worden. In ons geval de aarde. De BIS mag nominaal tot 2000 VA belast worden en tot piekwaardes van 5000 VA. Wordt de BIS toch voor langere tijd te zwaar belast dan beveiligt de (zelfherstellende) thermische zekering (90 graden Celcius) de transformator. De Balanced Isolator Source werkt deels als netfilter maar dat is niet de primaire taak. Het aansluiten van een goed stekkerblok of zelfs een Kemp Powersource is niet overbodig geworden en levert nog altijd winst. De BIS is weer een stap verder om vervuilde netspanning buiten de deur te houden. Uiteraard behoort alles aangesloten te zijn met afgeschermde kabels.

Kemp Balanced Isolator Source (c) Xingo


Waarmee

De BIS heeft in twee sets aan in totaal vier verschillende versterkers zijn werk gedaan. In de kleinste ruimte geschakeld tussen een set waarin afwisselend een Van Medevoort MA240 en een NAD C352 stond. Met verder een Marantz speler, een Musical Fidelity Dac en een set Impulse IMP luidsprekers. Alles aangesloten op een niet geaard stopcontact met eenvoudige netsnoeren. De tweede set is veel uitgebreider en omvat als bronnen een platenspeler, een SA-CD speler, een CD loopwerk/dac combinatie en een tuner. Versterking was of Marsh Sound Design P2000b met A400s of een Atoll set bestaande uit een PR5.1 processor voorversterker met als eindversterking over vijf kanalen een AM100 en een AV100. Luidsprekers alle van Focal-JMlab met Electra 927 Be op de frontkanalen. Hier is wel uitgebreid gekeken naar de overige stroomvoorziening onderdelen. Een Kemp Powersource is als verdeelblok ingezet. Netsnoeren waren waar mogelijk Crystal Cable Reference op de belangrijkste schakels of Läpp op minder kritische onderdelen. In de grote luisterruimte is de stroomvoorziening aangesloten op een eigen groep die alleen de audio installatie voedt en is het stopcontact goed geaard. Dat de versterkers met name genoemd zijn en de overige onderdelen niet, heeft te maken met het feit dat in de opstellingen alleen versterkers werden gewisseld. Naast uiteraard het wel of niet gebruiken van de BIS zelf.


EDITORS' CHOICE