Karan KA i180

Jan de Jeu | 16 januari 2002 | Karan Acoustic

Als iedere rechtgeaarde audiofiel ben ook ik vrijwel continu op zoek naar het ultieme component. In die zoektocht heb ik mij jarenlang vrijwel uitsluitend gericht op West-Europese en Noord-Amerikaanse producten. Met het beluisteren, en vervolgens het recenseren, van de Tsjechische Xavian XN270 speakers heb ik mijn blikveld uitgebreid naar een aantal landen die ik tot voor kort vanuit audiofiel oogpunt minder interessant achtte. Zo’n land is bijvoorbeeld Joegoslavie. Vroeger, in de tijd van de staatsman Josip Tito, associeerde ik dit land met het beeld dat ik van het gemiddelde mediterrane vakantieland heb; een schitterende natuur gecombineerd met een rijke historie en cultuur. In een later stadium dacht ik bij het horen van de naam slechts aan menselijke ellende ten gevolge van een voor mij totaal onbegrijpelijke oorlog. Sinds kort kijk ik ernaar door een audiofiele bril en zie ik het voornamelijk als bakermat van een geïntegreerde versterker die mij intrigeerde vanaf het moment dat ik op het bestaan ervan gewezen werd.

Mijn eerste kennismaking met dit product was door het lezen van een recensie op TNT Audio, de Italiaanse zustersite van hifi.nl. De reviewer, de Joegoslaaf Dejan V. Veselinovic, had als oordeel; “The best thing I ever heard at any price.” Oké, zult U denken, maar dat is een chauvinistische Joegoslaaf. Misschien, maar dan nog blijft het een boute uitspraak. Mijn nieuwsgierigheid werd groter toen ik commentaren van enthousiaste bezitters onder ogen kreeg. Tenslotte gaf een kort bericht over een Londense hifi show in een aflevering van het Engelse blad HIFI + de doorslag. Daarin werd melding gemaakt van de KA i180 en van twee mono blokken van dezelfde fabrikant.

Na contact te hebben gezocht met de fabrikant, Karan Acoustics, werd ik via de hoofddistributeur Vox Trade in contact gebracht met de kersverse Nederlandse importeur, de eveneens uit Joegoslavie afkomstige heer Zoran Filipovic van de firma Slebos Research BV. Via hem kon ik al snel aan een exemplaar komen dat hij vervolgens persoonlijk af kwam leveren in mijn woning in Hellevoetsluis. Eigenlijk overviel ik hem een beetje met mijn verzoek; de Nederlandse folder van Karan is bijvoorbeeld nog in voorbereiding. Tot voor kort was deze versterker voor gegadigden buiten Joegoslavie namelijk alleen via internet te bestellen. Inmiddels zijn er in enkele landen, waaronder Groot-Brittannie en de Verenigde Staten van Amerika, distributienetwerken van de grond getild.


EDITORS' CHOICE