REVIEWB&W

Naschrift van de Importeur


Eric de Boer | 08 januari 2009 | Fotografie Eric de Boer | B&W

Noot van de Redactie:
In de aanloop naar de publicatie van deze test ontstond enige discussie tussen ons en de importeur van de Nespa Pro over de conclusie van Eric de Boer, alsmede over de gevolgde testprocedure. Hoewel er weinig gebruik van wordt gemaakt biedt HiFi.nl importeurs en fabrikanten altijd de gelegenheid om inhoudelijk te reageren op door ons gepubliceerde artikelen waarin hun merken centraal staan. De lezer kan dan uiteindelijk een genuanceerdere conclusie trekken. Hieronder de reactie van Aspera Audio en 1-2 Hear Music Nederland:

Beste Eric,

Allereerst willen we je graag bedanken voor alle energie die je gestopt hebt in de recensie van de Nespa Pro. Bovendien zijn we verheugd over de ervaren positieve werking van het apparaat op jouw software. Van enige Voodoo blijkt althans geen sprake te zijn.

Toch hebben wij na bestudering van je verhaal toch nog een paar kanttekeningen die we de lezer niet willen onthouden.

Om te beginnen is de Nespa (1 of Pro) ontwikkeld om verborgen gebleven informatie aan een CD of DVD te onttrekken omdat bij de bedenkers van de Nespa te veel kwalitatieve spreiding werd ontdekt bij CD’s & DVD’s met dezelfde inhoud. Sommige exemplaren klonken waarneembaar beter dan andere uit dezelfde productieperiode. De verschillen werden na veel experimenteren geminimaliseerd door behandeling met een zeer intensieve lichtbron op de afspeelzijde van de software. De gehoormatige winst was dermate groot dat er besloten werd om Nespa’s te gaan produceren. Medio 2005 baarden de eerste machines veel opzien en de eerste onderscheidingen dienden zich reeds aan...
Anno 2008 kunnen we stellen dat de Nespa een alom gerespecteerd apparaat is dat vele muziekliefhebbers dagelijks haar diensten bewijst om hun muziek- en/ of filmcollectie nog meer details / nuances te ontlokken en zodoende nog meer plezier te hebben aan hun A/V systeem.

Daarnaast hebben wij de nodige vraagtekens bij de testmethodiek. Waarom zo veel moeite genomen met het kopiëren van CD’s naar PC en vervolgens weer branden op CDR’s..? Zonder tussenkomst van programma’s als Exact Audio Copy o.i.d. worden er onzer inziens alleen maar extra fouten geïntroduceerd tijdens de hele procesgang die de Nespa nooit kan herstellen. Ik demonstreer zelf ook het liefst met originele (Nespa behandelde) software. Vroeger was dit mijns inziens niet anders: liever via LP dan met een kopie op cassette bijvoorbeeld...

Tenslotte hebben wij de nodige moeite met je conclusie. Wij zijn van mening dat iedere muziekliefhebber met een CD/SACD of DVD collectie van enige omvang altijd baat heeft bij de aanschaf van een Nespa. Wij spreken dan natuurlijk wel over liefhebbers die ‘iets’ meer geïnvesteerd hebben in hardware dan het ‘stereotype Blokkersetje’...
Kabels, ontkoppeling en andere tweaks zijn nooit in staat om ontbrekende informatie aan de bron te ontlokken en kunnen dus in onze optiek ook niet vergeleken worden met de Nespa.

Wij hopen met deze kanttekeningen een bijdrage te kunnen leveren aan de waarde van je recensie!

Veel muzikaal plezier gewenst in 2009!

Met vriendelijke groeten,

Aspera Audio / Guy
1-2 Hear Music Nederland / Tom de Kruijff

MERK

EDITORS' CHOICE