ARTIKEL

Pauze detectie

Onder de tab Pauze Detectie staan twee opties. De eerste is automatisch door EAC ingevuld, de tweede, Detectie precisie kan voor klassieke muziekliefhebbers het best op Precies worden ingesteld om de juiste stilte tussen de tracks te krijgen. De tab Schrijver is van belang als EAC ook voor het branden van cd’s wordt gebruikt en valt dus niet onder het hoofdstuk rippen.

Terug in het EAC hoofdscherm is onder EAC de tab EAC Instellingen te vinden. Bij de eerste tab Uitlezen zijn de al ingevulde waardes op twee na de aan te raden waardes. De beide onderste hebben te maken met de belasting die het rippen op de gebruikte computer mag leggen. Bij Uitlezen en compressieprioriteit wordt aangegeven wat de mate van wegdrukken van andere processen op de computer is.

Bij de standaard waarde Normaal zal het rippen moeten concurreren met alle andere processen op de computer. Met de waarde Inactief zullen alle overige processen voorrang hebben op het rippen, terwijl de instelling Hoog het rippen juist voorrang geeft. Om een snelle en meest zuivere rip te krijgen is de instelling Hoog aan te raden. De Kwaliteit Foutcorrectie is standaard op Midden ingesteld. Kies als de instelling hierboven op Hoog is gezet ook voor de fout afhandeling de waarde Hoog. Bij het rippen zal nu de computer voor het grootste deel van zijn tijd daarmee bezig zijn en is het systeem eigenlijk niet bruikbaar voor andere zaken.

Onder de tabs Extra en Normaliseren zijn geen instellingen voor ons doel met EAC, de best mogelijke verliesloze kopie maken, te vinden. Onder Bestandsnaam zijn de opties aan te geven om de bestandsnamen samen te stellen die bij het opslaan worden gebruikt. Stel hier de gewenste opbouw in. Dit is een persoonlijke instelling. Onze instelling is (%N) %A %C %T. Onder de tab Cataloog (blijkbaar een Vlaming die de vertaling heeft gemaakt) is aan te geven hoe EAC samples van tracks kan maken. Voor ons doel is deze optie niet interessant. Tab Mappen is wel interessant want daar is aan de hoofdmap aan te geven waaronder de tracks komen te staan op schijf. Een map als C:\Muziek ligt voor de hand, hoewel een aparte schijf – liefst niet de systeemschijf – de voorkeur verdient. De tab branden heeft weer te maken met het aanmaken van een cd en niet het rippen en Interface heeft betrekking op de SCSI interface als er een via SCSI aangesloten drive wordt gebruikt.

 


EDITORS' CHOICE