ARTIKEL

Glitch verwijdering

De knop Controleren Tracks geeft toegang tot het Mogelijke Fouten scherm vanwaaruit verdachte tracks kunnen worden afgespeeld om hoorbare fouten te beoordelen. Door de gekozen instellingen vooraf zal dat voor ons doel niet nodig zijn. Glitch Verwijdering is een ander aspect. Glitches zijn onverwachte pieken in een WAV bestand. Hoorbaar zijn deze soms als hoogfrequent tikken. Door een track in het Mogelijke Fouten scherm te selecteren en dan te kiezen voor Glitch Verwijdering wordt een onomkeerbaar proces gestart dat deze pieken per stereo kanaal verwijderd.

Dit kunnen er duizenden zijn. Maar, zijn dit echte glitches? EAC’s deglitcher of welke deglitcher dan ook kan om twee redenen denken dat het een glitch is. De eerste reden is de gebruikte cd drive. Is deze niet van de beste kwaliteit dan kan de C2 error correctie van de drive roet in het eten gooien. Zet daarom het vinkje bij Loopwerk is in staat C2 foutinformatie te lezen in EAC – Loopwerkinstellingen uit en rip de cd nog een keer om vervolgens de de-glitch nog eens te starten. Zijn er minder of geen glitches, dan is de oorzaak verholpen. Een tweede oorzaak van vermeende glitches kan de muziek zelf zijn. Veel mooi opgenomen acoustische instrumenten hebben echt pieken in het hoog. Denk aan cymbalen, tamboerijnen en gedempte trompetten! Opletten dus met het de-glitchen.

Naast de rip methode met F5 kent EAC ook de F6 methode waarbij eerst een test van de te rippen tracks wordt gedaan. Hierbij wordt de checksum (CRC) informatie in het scherm weergegeven. Deze methode die een langere rip tijd met zich mee brengt is aan te raden voor oudere wat doorleefde cd’s.

Naast WAV bestanden zijn ook FLAC bestanden voor de meest kritische luisteraars acceptabel. Om FLAC bestanden aan te maken selecteer weer de gewenste tracks maar druk nu op Shift en F5 tegelijk om de met Ctrl A geselecteerde bestanden gecomprimeerd op te slaan. Eerst zal EAC het bestand in de opgegeven map plaatsen als WAV bestand. Dan opent in een apart venster de FLAC compressie sofware die een .flac bestand aanmaakt en vervolgens de bijbehorende .wav verwijdert. Dit laatste is overigens via een EAC instelling te niet te doen zodat beide bestanden bewaard blijven.

Met deze handelingen hebben we het rippen en wat daarbij komt behandeld. De volgende stap is het luisteren naar de geripte bestanden. Hiervoor wordt Foobar2000 en XXHighEnd gebruikt.


EDITORS' CHOICE