ARTIKEL

Secure Mode

EAC maakt gebruik van de zogenaamde Secure Mode om muziek te ‘grabben’ van een cd. Dit houdt in dat elke sector op de cd tenminste twee maal wordt gelezen. EAC ziet de cd niet als een audio schijfje maar als een computer data schijfje en heeft daardoor meer vrijheid om de gegevens zo goed mogelijk te lezen. De meeste cd drives in een computer hebben een stuk geheugen dat als tussenopslag, cache, wordt gebruikt bij het lezen (en schrijven). Om de best mogelijke ‘grab’ of ‘rip’ te maken met EAC is het aan te raden deze cache functionaliteit uit te zetten. Immers, als EAC voor de tweede keer een sector leest willen we niet dat de gegevens uit de cache komen en dus identiek zijn aan de gegevens van de eerste keer lezen. EAC moet een goede vergelijking kunnen maken tussen de eerste, tweede of welke volgende leesactie dan ook.

De sterke kant van EAC is dat het de invloed die de kwaliteit van de gebruikte cd drive op het resultaat heeft gunstig kan beinvloeden. Door meerdere malen een sector te lezen en de uitkomsten daarvan te vergelijken en dit net zo lang te blijven herhalen tot het resultaat optimaal is wordt de drive invloed teniet gedaan. Daarbovenop gebruikt EAC ook nog eens AccurateRip. Hoewel de software helpt om de zwakke kanten van een cd drive te verbeteren, is het gebruik van de best mogelijke cd drive uiteraard aan te raden. Omdat een computer nogal wat bewegende delen herbergt is een computer mechanisch niet echt stil. Dit kan de rip kwaliteit beinvloeden of tenminste de tijd die het duurt om een goede rip te maken. EAC kan heel traag zijn in de Secure Mode. Daarom is het aan te raden een externe cd drive te gebruiken die mechanisch geisoleerd is. Plextor onder andere maakt uitstekende losse drives met USB of FireWire aansluitingen. Probeer dan ook een dergelijke drive netjes op te stellen alsof het een audio cd speler is dus op cones of iets dergelijks. Alle beetjes helpen.

Iedere cd drive, hoe goed ook heeft een eigenschap die offset heet. De offset is de afwijking die de leeskop van de laser heeft. Als de software de kop naar positie 10.000 stuurt gaat die kop als gevolg van de offset naar bijvoorbeeld 9.998 of naar 10.213, in ieder geval niet naar de exact juiste positie. Als nu de afwijking bekend is, kan deze worden gecompenseerd. Het bepalen van de offset bij gebruik van EAC kan op twee manieren. Of door gebruik te maken van de informatie die is verzameld door AccurateRip of door EAC het zelf te laten uitvinden door het lezen van een cd waarvan de afwijking bekend is. En ja, ook geperste cd’s hebben een afwijking. Een lijst met bekende cd’s is te vinden op http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/overview/basic-technology/list-of-included-reference-cds/ Het eenvoudigst is de offset te gebruiken van AccurateRip.

 


EDITORS' CHOICE