ARTIKEL

Conclusie

Gastauteur | 26 november 2009 | Fotografie Gastauteur

De PPP is een fraai en smaakvol vormgegeven en degelijk gebouwd apparaat, dat daadwerkelijk doet wat de specificaties en de fabrikantenclaims beloven. Het volledige potentieel van een geluidsinstallatie kan zich beter manifesteren naarmate de drijvende kracht achter de muziek -- de gemoduleerde netspanning die in feite de hoorbare muziek vormt -- stabiel, volledig en ontdaan is van zoveel mogelijk storende factoren. Toch blijft een zekere terughoudendheid t.a.v. de zaligmakende eigenschappen wel op zijn plaats.

  • De PPP maakt van een middelmatig klinkende set geen goede set;
  • de PPP maakt van een ontevreden eigenaar van een geluidsinstallatie geen tevreden eigenaar;
  • de PPP kan geen enkele mismatch of een gebrek aan synergie in de weergeefketen ongedaan maken of opheffen.
  • Wat de PPP wel kan is het gegeven potentieel van een set -- ongeacht hoe goed of ontoereikend dit is -- maximaliseren.

Vanwege een reparatie van de Marantz SA-1 luisterde ik enkele weken naar een Denon cd-speler uit een midiset. De PPP was niet bij machte om de schraalheid, het gebrek aan nuance en verfijning en de ietwat ingeblikte ruimtelijkheid van deze speler teniet te doen. Wel speelde het Denon spelertje dankzij de PPP op een hoger plan, maar alle tekortkomingen die het apparaat, nog voordat er een PPP was, al tentoonspreidde, bleven ook bestaan nadat de PPP in de set was opgenomen. Toen de SA-1 weer was aangesloten werd des te duidelijker wat het verschil kan zijn tussen een budgetspeler met budget-klankeigenschappen en een beter klinkende speler (of een match). De eigenschappen van de Marantz SA-1, zoals zijn vermogen om opnameruimte en muziek als één samenhangend geheel weer te geven en zijn vermogen om muzikale nuances meeslepend te maken, ook zonder de PPP, krijgen simpelweg meer zeggingskracht met de PPP.

Daarom is ontevredenheid met de huidige hardware op zichzelf geen juist motief om een PPP aan te schaffen. Ook indien de set nog in ontwikkeling is en upgrades of aanpassingen behoeft zou de eigenaar zich het beste maar kunnen realiseren dat de PPP alleen niet in staat is de weergeefkwaliteit te brengen die beoogd wordt. Slechts dat wat al aanwezig is wordt in alle opzichten beter en duidelijker hoorbaar, de nog onvoltooide eigenschappen incluis.


EDITORS' CHOICE