COLUMN

Eigen smaak eerst


Dick van Buren | 22 maart 2013

Dus meten is leuk; maar zeker niet meer dan dat. Het is een andere hobby; een ander Genieten. De resultaten van die metingen bieden mij geen enkel houvast om een keuze op te baseren. Net zo min als de reviews en rapporten over bepaalde componenten. Daarvoor geldt precies hetzelfde als voor de technologische meetstaten: je kunt hooguit uit een groter aantal min of meer eenduidige conclusies de indruk krijgen dat een component wellicht de moeite waard is om te toetsen of je eigen conclusie uiteindelijk overeen gaat komen.

Toch zijn er ook wel bepaalde 'technische' overtuigingen in relatie tot de mooiste weergave naar mijn smaak;

 • een MM/MD klinkt fijner dan een MC
 • een draaitafelarm laat een element beter functioneren wanneer die arm in een meerpuntsophanging lagert, dan in een éénpuntsophanging: de hele ontwerpfilosofie van de element/naald-combo is toch gericht op het (micro)bewegen van de naald en de overbrenging daarvan naar de spoeltjes en de magneetjes in het element. Als je de arm dan al de mogelijkheid geeft om (hoe traag ook) kantelbewegingen te gaan maken, dan gaan er delen van signaalopwekking verloren, want de arm beweegt en dus beweegt de naald minder. En die stroompjes zijn al zo miniem….

The Zephyr is specifically designed to reduce "azimuth smear", a distortion artifact created by unipivot tonearms and eccentric records. Oftewel: eerst moet verkondigd worden hoe fabelachtig een unipivot toch wel is, en later komen we met een element dat een niet onbelangrijk minpunt van het designprincipe moet gaan counteren.

 • het succes van een bepaald bouwconcept is altijd mede afhankelijk van de kwaliteit van de invulling van dat concept. En dan nóg is niet één bepaald concept gehoormatig altijd beter dan een ander concept
 • gebakken lucht vult zo ongeveer alle componenten aan en soms bijna volledig op; het is met afstand het meest toegepaste onderdeel in veel componenten en nog duur ook
 • de enige plek waar je kunt bepalen of een weergave naar je smaak is, is in je eigen luisteromgeving
 • de enige manier om er achter te komen, of de weergave van een bepaalde set in je smaak valt, is om die set in je luisterruimte te beproeven - op meerdere dagen op meerdere tijdstippen
 • solide constructies met uiterst geringe toleranties zorgen voor een 'stabieler' geluid
 • mijn budget spendeer ik liever aan vinyl dan aan gebakken lucht
 • prijs heeft helaas slechts sporadisch een recht-evenredigheid met geluidskwaliteit; iets vaker met de kwanti- en kwaliteit van de gebruikte materialen, en nog iets vaker met de door of namens de fabrikant getoeterde imagebuilding
 • genoeg is genoeg…
 • apparatuur wil ik niet 'upgraden', maar mijn weergave;
 • hoe meer onderdelen je in een component stopt, hoe complexer de correcties die je moet aanbrengen om de negatieve invloeden van al die onderdelen (op elkaar en op het eindresultaat) te compenseren

Lees hier deel twee!

EDITORS' CHOICE