REVIEW

Symmetrie

Bij een continu sinusvormig signaal aan de uitgang (ca. 10 Veff), wordt de volumepotmeter merkbaar warm door de laagohmige configuratie. Dat lijkt misschien verontrustend, maar de warmte-ontwikkeling ligt wel binnen de specificaties van deze potmeter. Bij muzieksignalen gebeurt dat niet. De ruisbijdrage van de actieve volumesectie is –101 dBu bij maximale versterking en –109 dBu bij 0 dB versterking. Bij kleine versterkingsfactoren rond –20 dB (die het meest gebruikt worden) is de ruis ca. –115 dBu. Behoorlijk stil.

De ruisbijdragen van alle trappen zijn afzonderlijk vermeld ter illustratie van de ruisreductietechnieken. In een complete voorversterker worden deze ruissignalen bij elkaar opgeteld, hoewel dat erg afhankelijk is van de instellingen van de regelaars.

Symmetrische uitgangstrap

De symmetrische uitgang bestaat eenvoudig uit een inverterende buffer IC9A die het tegenfase-signaal genereert. Het uitgangssignaal van de symmetrische uitgang is dus tweemaal zo groot als dat van de asymmetrische uitgang, zoals gebruikelijk.

De opbouw

De hele schakeling is opgebouwd met normale bedrade componenten. Er is een print ontwikkeld in het Elektorlab, die verkrijgbaar is via [3]. De componentenopstelling is te zien in figuur 3. Het verdient aanbeveling om de print in een montagehouder te bevestigen voor het plaatsen van de componenten. Monteer eerst de lage componenten en daarna de hogere.

Figuur 4. Het prototype van de hoofdprint, perfect opgebouwd door het Elektro-lab.

Figuur 4 toont hoe het eindresultaat er uit zou moeten zien. Succes is gegarandeerd als de print zo netjes wordt opgebouwd als op de foto.
Vergeet niet JP1 te plaatsen voor het doorverbinden van de massa. Op de MC/MDkaart is ook zo’n jumper aanwezig. Zo kan proefondervindelijk worden vastgesteld welke massaverbinding het best werkt. Als de hele schakeling is bedraad, worden een of beide jumpers geplaatst.

Let bij de axiale polystyreen condensatoren op bij het buigen van de aansluitingen. Hun grootte is niet gestandaardiseerd.
Voor de potentiometers kunnen plastic types van Vishay Spectrol worden gebruikt in plaats van keramische. Toen dit artikel werd geschreven, was de levertijd van de keramische types bij Farnell 93 werkdagen!

In het volgende artikel bespreken we de uitgebreide MC/MM-voorversterkerprint. 


EDITORS' CHOICE