REVIEWAudio Note

Audio Note DAC 3.1x

Dimitri van Hoven | 06 januari 2003 | Audio Note

Luisteren


De beide apparaten zijn direct na binnenkomst direct aangesloten om gedurende 100 uur in te spelen. Het loopwerk maakt gebruik van Black Gate condensatoren en mijn ervaring heeft geleerd dat deze zeker 100 uur moeten inspelen. Tijdens de 100 uur werd dit weer eens bevestigd. Cd in de lade, de set op repeat gezet en 4 dagen laten draaien. Uiteraard profiteerden hier ook de bijgeleverde Audio Note AN-V kabels van. De gebruikte interlinks tussen de DAC en versterker waren de Audio Note AN-V en Siltech ST-48 G3. Als digitale kabel tussen tussen loopwerk en DAC deden een AN-V van Audio Note, en een Apogee Wide Eye dienst. Ook is de DAC beluisterd via de Krell cd-speler die dan slechts als loopwerk dienst deed. Door het gebruik van de verschillende (digitale) kabels en de Krell cd-speler als loopwerk kon een goed beeld verkregen worden van de beide componenten.

Hardware222222

Ik zal maar direct met de deur in huis vallen. De combinatie klinkt, schoon, open, ruimtelijk en heeft een ver doorlopend fluweel zacht hoog. Lenette van Dongen haar stem klinkt prachtig transparant. Er is ondanks de zilverkabels geen spoortje scherpte in het geluid terug te vinden. Tevens toont deze combinatie de nodige rust. Ten opzichte van het hoog komt het middengebied iets terughoudender over, waarschijnlijk doordat het hoog zover doorloopt en het hele systeem zo helder klinkt. Het laag is goed zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn. Indien de muziek dat vraagt valt er over het laag zeker niet te klagen en wordt zeer strak en diep weergegeven. Hoog, midden en laag lopen in elkaar over, alsof het vanzelfsprekend is en er geen onderscheid in bestaat. Alles wordt met het grootste gemak weergegeven. De instrumenten worden mooi in het beeld geplaatst en zijn goed te volgen.

Vervangen we het Audio Note loopwerk door de Krell dan neemt de definitie in de muziek toe. Hierdoor maakt de Krell meer emotie in de muziek los. Het beeld neemt ook in homogeniteit, breedte en diepte toe. De focussing neemt juist iets af. Focussering is dus een sterk punt van de CDT-One.

Hardware222222Ervaringen met digitale kabels had ik zelf nog niet. Vervangen we de AN-v kabel tussen loopwerk en de DAC3 door de Apogee Wide  Eye dan valt op dat het beeld smaller wordt. Ondanks het smallere beeld ten opzichte van de AN-v blijft de diepte in takt. De instrumenten en met name stemmen worden wat meer up-front geplaatst. Heel erg lekker met stemmen maar persoonlijk mis ik tijdens klassieke stukken dan toch wat ruimte. Deze kabel komt heerlijk puntig en dynamisch over, zonder agressief te worden. Ook nu neemt de focussering iets verder af, temeer omdat het beeld smaller wordt.

Als we tenslotte de analoge Audio Note AN-v kabel vervangen door de Siltech ST-48 G3 interlink dan nemen we meer microdetaillering waar ten opzichte van de Audio Note en Apogee kabel. Het beeld wordt echter wel wat minder diep en klinkt een fractie homogener. In het ‘filosofie’ verhaal van Audio Note staat overigens leuke tekst over detaillering. Leest u dat eens op www.audionote.nl


EDITORS' CHOICE