NIEUWS

Centrale aansturing


Rob van Mil | 14 maart 2015

Timmermans: “De zorgbehoefte in Nederland is ongelofelijk groot en groeiend. Veel zorg-gerelateerde gebouwen staan nog tien jaar in de boeken maar de invulling is gedateerd of past niet meer bij de nieuwe zorgbehoefte. Bij een overschakeling naar de inrichting op een zwaardere zorgplicht bijvoorbeeld, kan dat bij traditioneel aanbesteden leiden tot een langdurig en kostbaar verbouwingsproces waarbij afstemming ver te zoeken is en iedereen zijn eigen ding doet. Voor het eindresultaat voelt niemand zich verantwoordelijk. Als wij zo’n project aanpakken, hoeven kamers maar maximaal vijf dagen leeg te staan. Er is dus minder derving van inkomsten en overlast voor de bewoners. We werken in samenhang aan het beste eindresultaat voor de opdrachtgever. Tot aan de plantenbakken en de gordijnen aan toe. Ze krijgen niet te maken met tien facturen, budgetoverschrijding en meerdere aanspreekpunten, maar met één makelaar die iedereen aanstuurt en ook na oplevering verantwoordelijk blijft.” Net als de bouwkolom steeds vaker in projectteams werkt, doet Nova Cura dat ook, maar betrekt daar zelfs andere kolommen bij.Zorg à-la-carte
De groep ouderen die door strenger toelatingsbeleid het verzorgingshuis niet meer inkomt, loopt de komende jaar vier jaar op tot 58.000 mensen. Ook voor hen zullen er echter voorzieningen moeten komen. Dat kan door aanpassingen in de eigen woning of door de ontwikkeling van nieuwe vormen van woonzorgvoorzieningen. Timmermans voorziet dat binnen vijf jaar het fenomeen verzorgingshuis weer terug komt op het zorgtoneel, maar dan in een private vorm. “Klassieke bejaardenhuizen zullen een nieuw jasje krijgen, ouderen krijgen er zorg à-la-carte aangeboden. Je kan het krijgen zoals je het hebben wilt en betaalt al naar gelang de afname van diensten. Wil je een zorgkamer met een domoticapakket? Daar staat dan die-en-die prijs tegenover. Ook zullen we gebouwen gaan transformeren naar gecombineerde woonvormen, waar bijvoorbeeld zowel studenten als ouderen huisvesting vinden,” voorspelt hij.Techniek als hulpmiddel
In de filosofie van Nova Cura is de techniek altijd een middel, nooit een doel. De techniek staat in dienst van het comfort van de bewoners, van het werk van de verzorgers. Maar het speelt achter de schermen wel degelijk een grote rol. Vooral nu de zorgsector kampt met toenemende vergrijzing, een gebrek aan handen om de benodigde zorg te verlenen en een groeiende behoefte en noodzaak om langer (semi-)zelfstandig te wonen, neemt de afhankelijkheid van technische ondersteuning toe. We kennen het allemaal: zusteroproep, dwaaldetectie, valalarm, deurcommunicatie, een buitenlicht met alarmfunctie. Zelfs virtuele hulpverleners behoren al tot de mogelijkheden, zoals Anne van VIRTAS. Deze geanimeerde dame kan op spraakbevel taken uitvoeren, zoals het uitschakelen van de verlichting. Ze kan haar huisgenoot eraan herinneren de medicijnen op tijd in te nemen of hem e-mails voorlezen.Domoticapartners
In het Nova Cura woonconcept is domotica een niet onbelangrijk onderdeel. Daarvoor heeft men twee vaste partners opgenomen in het netwerk. Hevac Controls als meedenkende integrator van domoticasystemen op basis van KNX, de internationale standaard voor woning- en gebouwautomatisering (zie kader). ABB als gerenommeerde leverancier van schakelmateriaal en componenten voor gebouwautomatisering en marktleider op het gebied van KNX. Samen zorgen zij voor maatwerk al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever. Dat kan gaan om een eenvoudig basisconcept voor de bediening van verlichting, verwarming, zonwering en de noodknop. Maar het kan ook zo ver gaan dat er een ‘Anne’ wordt geprogrammeerd of dat de bewoner bijvoorbeeld via het touch-screen een maaltijd kan kiezen en bestellen.

EDITORS' CHOICE