NIEUWS

KNX: Nova Cura werkt aan totaal-ontzorging van de zorg


Rob van Mil | 14 maart 2015

Totaal-ontzorging van de zorg. Met dat uitgangspunt timmert ‘ontzorgingsmakelaar’ Nova Cura stevig aan de weg. Het bedrijf bundelt de producten en diensten van meerdere, specialistische leveranciers in één totaalpakket, met één aanspreekpunt. Samen richten zij zich op de eerste levensbehoeften van zorgbehoevenden: eten, drinken, huisvesting en technische ondersteuning. Van sfeervolle zorgkamers tot complete gaarkeukens. Van slimme automatisering tot verse maaltijden.Het belevingsplein in Waalwijk is de etalage van Nova Cura. Daar ontvangt Gerry Timmermans opdrachtgevers van zorginstellingen, de GGZ, kleinschalige woonzorginitiatieven en ook ouderen zelf. Ze lopen er door een gezellige lounge en een bruin café, een restaurant, een zorgkamer en een gemeubileerd ouderenappartement. De koffie die ze in het bruine café geserveerd krijgen, is één van de producten die het bedrijf kan leveren. Maar ook de warme hap die op de kaart staat, behoort daartoe. Net zoals de stoelen waarop ze zitten, de verlichting en het plafond boven hun hoofd, de slimme schermpjes die aan de muur hangen. Het is een ruimte waar sfeer en beleving centraal staan, waar de bezoeker zich meteen thuis voelt. Een ruimte waar zelfs de verzorger moet denken: in zo’n omgeving wil ik ook wel oud worden.Nieuwe Zorg
Nova Cura betekent Nieuwe Zorg. De zorgsector maakt een radicale vernieuwingsgolf door, ingegeven door regelgeving, vergrijzing en veranderde behoeften. Nova Cura speelt daar handig op in. Laat de zorg maar zorgen, wij doen de rest, is het motto. Die ontzorging rust op vier pijlers: bouwkunde, techniek, interieur en dienstverlening. Op al deze vlakken apart, maar ook in combinatie met elkaar, biedt Nova Cura kwalitatieve en innovatieve concepten. Onder bouwkunde valt bijvoorbeeld een compleet badkamerconcept, maar ook het snel en slim verbouwen van meerdere zorgkamers, waarin vloeren, wanden, schilder- en timmerwerk in één keer worden opgepakt. Of het plaatsen van prefab-bouwunits met ingebouwde domotica voor zorgbehoevende ouders die zo in de achtertuin van hun zoon of dochter kunnen wonen.Alles via één loket
Onder de pijler techniek vallen elektrotechnische en verwarmingsinstallaties evenals ondersteunende domoticasystemen. Bij interieur gaat het om meubilair en gordijnen, maar ook om bijvoorbeeld bloemen en planten. Tot slot vallen onder de categorie dienstverlening keuken- en maaltijdconcepten, logistieke diensten en diensten die te maken hebben met energie, afval en verzekeringen. Op elk onderdeel heeft Nova Cura een netwerk van vaste en variabele leveranciers. Leveranciers die drie dingen gemeen hebben. Het zijn specialistische bedrijven die topkwaliteit leveren, die kunnen samenwerken binnen centraal aangestuurde totaalprojecten en die zich houden aan de afgesproken budgetten. Gerry Timmermans fungeert als ‘makelaar’. Hij is het gezicht van Nova Cura, het vaste aanspreekpunt en degene bij wie opdrachtgevers ook na de oplevering terecht kunnen. Zo hebben opdrachtgevers niet meer te maken met adviesbureaus, diverse aannemers en leveranciers die elk apart hun kunstje doen.

EDITORS' CHOICE