NIEUWS

Van WiFi tot spaghetti


Rob van Mil | 14 maart 2015

“Het mooie van het Nova Cura concept is dat het een bandbreedte heeft van WiFi tot spaghetti. Werkelijk alles wat een oudere nodig kan hebben om zichzelf met een beetje hulp te redden, kunnen we in samenhang toepassen. En dat met slechts één telefoontje, bij wijze van spreken,” legt Koen van de Donk van Hevac Controls uit. “Bij de techniek hanteren we daarvoor de stabiele zekerheid van ABB en KNX als basis. We denken altijd vanuit oplossingen waar de gebruiker echt iets aan heeft. Dus niet twee koordjes naast een bed hangen, de één voor de bedlamp en één voor de zusteroproep, want dat is verwarrend. Geen mini-knopjes waar een slechtziende of iemand met Parkinson niet mee overweg kan. Alles wat we doen moet het comfort, het gemak en de veiligheid bevorderen,” aldus Van de Donk. Hevac heeft een rekenmodel ontwikkeld dat in een controller wordt geprogrammeerd. Het rekenmodel leest gegevens van de KNX-bus, waardoor een betrouwbare alarmering bij niet-zichtbare inactiviteit mogelijk wordt. Het is een laagdrempelige oplossing die in iedere bestaande woning snel is te realiseren.Met zorg-bril naar techniek kijken
Timmermans heeft lang moeten nadenken over het opnemen van domotica op de conceptenkaart. “Ik was in het begin best sceptisch. Ik had te veel mis zien gaan bij de traditionele toepassing van domotica om er een hoge pet van op te hebben. Uiteindelijk loopt het vaak fout door een gebrek aan regie, door niet te denken vanuit oplossingen voor vraagstukken, maar vanuit de techniek zelf. In deze samenwerking heb ik geleerd wat domotica kan toevoegen als je het vanuit een juiste visie toepast en er met een zorg-bril naar kijkt.” De keuze voor KNX als standaard bij het automatiseren van installaties en functies komt vooral bij de partners vandaan. Juist met KNX is een basispakket in het vervolg eindeloos uit te breiden en aan te passen. Zo is er voor iedereen maatwerk te maken, met een brede keuze uit gerenommeerde fabrikanten die hun apparaten of componenten of systemen hebben voorbereid op KNX.Nova Cura bestaat nog geen jaar. Het belevingsplein wordt al druk bezocht en ook heeft het bedrijf al enkele concrete projecten op zijn naam staan, met name bij woonzorgcentra. Leon de Laat van ABB heeft hoge verwachtingen van de samenwerking binnen Nova Cura. “Het idee van totaaloplossingen voor de zorg spreekt ons sterk aan. Juist omdat we binnen KNX het gedachtengoed van ‘één-en-één-is-drie’ ook omarmen. Met ad hoc knip- en plakwerk kom je nergens. Nova Cura is het eerste bedrijf dat het idee van een totaaloplossing ook werkelijk realiseert en er een hele degelijke vorm aan heeft gegeven. En daarbij heel goed luistert naar de markt. Samen gaan we hele mooie dingen realiseren. Projecten die ontzorgen en kosten besparen.”KNX en de zorg
KNX is de enige, wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering. Het is een communicatieprotocol dat het mogelijk maakt om apparaten en installaties te automatiseren en met elkaar te koppelen. Het gaat daarbij om uiteenlopende installaties; van verlichting, zonwering, verwarming, beveiliging, audio en video, tot slimme energiemeters en zelfs apparaten als wasmachines. KNX zorgt ervoor dat ze onderling dezelfde taal spreken. Daardoor kunnen ze in samenhang slim geprogrammeerd en aangestuurd worden. In plaats van talloze afstandsbedieningen en schakelknoppen door het hele huis, is binnen een KNX-systeem alles via één of meerdere touchscreens centraal te bedienen en te controleren.Maar ook op afstand, via smartphones en tablets. Het KNX-protocol is ingebouwd in de producten van meer dan 350 fabrikanten wereldwijd. Daardoor hebben gebruikers ruime keuzemogelijkheden. Al deze producten, van verschillende merken dus, werken moeiteloos met elkaar samen. Ze worden met elkaar verbonden via speciale bekabeling, maar het kan ook via IP-bekabeling of draadloos. De echte intelligentie komt pas als de besturingssystemen, sensoren, regelaars en actoren zijn geïnstalleerd; producten die de normale schakelaars vervangen en die besturingscommando’s over de busleidingen verzenden. Senioren die langer thuis willen blijven wonen, zijn in sterke mate afhankelijk van technische ondersteuning. KNX kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren, met oplossingen die de veiligheid en het comfort vergroten of die activiteiten vergemakkelijken.

EDITORS' CHOICE