NIEUWSMeridian

De nadelen


Thomas van den Bossche | 12 juni 2014 | Meridian

Dat gaat een moeilijke worden. En zeker als je er geen bezwaar tegen hebt om streaming audio als geluidsbron te gebruiken. En waarom zou je ook? Streaming is in alle belangrijke opzichten immers één van de beste en meest prettige manieren om muziek te beluisteren. Als je de juiste randvoorwaarden in acht neemt, that is. Feit is dat streaming audio en multiroom technologie een uitermate geslaagde combinatie vormen. Het enige nadeel dat mogelijk overblijft, is dat je de nodige kabels en luidsprekers in de muren en/of de plafonds moet zien weg te werken. Inderdaad: ‘mogelijk’. Want het kan ook anders…

Kabelgeweld
Welke kabels je precies nodig hebt, en van waar naar waar ze moeten aangelegd worden, is afhankelijk van de systeemopbouw van je installatie. In de meeste gevallen start het verhaal vanuit de ‘technische ruimte’. Dat is technospeak voor de locatie in de woning waar de meters zich bevinden. Vanuit die plaats dienen kabels te worden getrokken naar elke ruimte waar je muziek wil weergeven. Soms volstaat een enkele netwerkkabel per ruimte, maar soms heb je ook luidsprekerbekabeling nodig – twee per ruimte - of gewone stereo lijnkabels. Systemen op basis van netwerkbekabeling zullen meestal over hetzelfde kabeltje ook bedieningscommando’s doorgeven. Als dat al niet via wifi gebeurt. Bij de andere systemen wordt hiervoor vaak een bijkomend kabeltje per zone voorzien.

In de verschillende zones komt dus een netwerkkabel toe, een koppel luidsprekerkabels of een stereo lijn kabel. Of helemaal geen kabel, maar daar hebben we het verder nog over. In het geval er luidsprekerbekabeling toekomt, moet deze gewoon op een stel luidsprekers – al dan niet inbouwmodellen, dat maakt geen verschil – worden aangesloten. Gaat het om audiobekabeling op lijnniveau, dan moet je het signaal eerst nog ter plaatse door een versterker(tje) sturen, en gaat het pas daarna naar de luidsprekers toe. Daar is niets mis mee, maar was het nu niet de bedoeling om zo weinig mogelijk apparatuur in elke ruimte te plaatsen? Juist. Als er een netwerkkabel toekomt, dan moet heb je een apparaatje nodig dat het gestreamde signaal omzet naar digitaal geluid en vervolgens naar analoog geluid, een versterker(tje) en luidsprekers. Je zou kunnen denken dat daar dan al wel heel wat apparatuur aan te pas komt, maar dat is niet noodzakelijk. Zo wordt het apparaat dat voor de streaming en de D/A-conversie zorgt vaak gecombineerd met een versterker, en wordt dit alles in een compact kastje gestopt. Het is zelfs mogelijk om dit alles ook nog te combineren met een luidsprekersysteem. In zo’n geval heb je slechts één enkel apparaat in elke zone nodig. Maar het wordt nog mooier…

Draadloos aub!
Eerlijk is eerlijk: een bekabeld systeem heeft de voorkeur boven een draadloos systeem. Dit omdat de kans op storingen bij draadloze systemen nog altijd iets groter is. Ook als je echt op high-end niveau wil draaien – denk hierbij ook aan ‘hi-res’ audio streaming – is een bekabelde aansluiting te prefereren. Sommige fabrikanten van high-end apparatuur laten om die reden zelfs de mogelijkheid om draadloos te streamen achterwege. Kun je nagaan.

In het geval je bouwt of verbouwt is het aan te bevelen om de benodigde bekabeling voor je multiroom audiosysteem meteen te voorzien. In alle andere gevallen is het goed om in eerste instantie te streven naar een bekabeld multiroomsysteem. Maar als het niet mogelijk blijkt te zijn om de kabels op een onopvallende manier weg te werken kun je gerust sommige zones – of allemaal, wat je maar wil – draadloos aansluiten. Hoe je dat doet hangt af van het systeem waar je voor kiest. Op de hierna volgende pagina geven we een aantal voorbeelden mee. Multiroom integreren in de woning kan op veel verschillende manieren. En dat is een goede zaak, want zo is het gemakkelijker om een systeem te vinden dat optimaal bij je noden aansluit. Anderzijds heb je hierdoor wel wat meer uitzoekwerk vooraf. Dit overzicht helpt je al een eind op weg…

Allemansvrienden
Betaalbare streaming audio systemen van merken als Sonos, Bluesound en Teufel zijn voor veel gebruikers de gedroomde oplossing. Dit omdat ze zich in regel eenvoudig laten bedienen en installeren. En omdat ze zowel bekabeld als draadloos kunnen gebruikt worden. Je leest er (veel) meer op de volgende bladzijde.

EDITORS' CHOICE