ARTIKEL

De status van HDMI

Compatibiliteitsproblemen en onvolledige implementaties welke leiden tot verwarring bij de consument zijn slechts twee van de vele problemen welke men her en der over het internet kan vinden. In de relatief korte tijd dat HDMI voor de consumentenmarkt beschikbaar is, zijn er al een vijftal revisies de revue gepasseerd en een zesde, in de vorm van 1.3b, staat op het punt om aan dit rijtje toegevoegd te worden. Elke nieuwe versie bracht nieuwe mogelijkheden, en hoewel elke revisieverhoging een backwards compatibiliteit garandeert is niet elke fabrikant verplicht om ook de toegevoegde mogelijkheden te implementeren in het product welke met een HDMI interface wordt uitgerust.

HDMI 1.3

Het is gemakkelijk om valse verwachtingen te scheppen maar de consument dient zich ervan bewust te zijn dat een HDMI interface feitelijk niets anders voorstelt dan een poort waarover signalen verzonden dan wel ontvangen kunnen worden. De interface zelf levert geen bijdrage aan nieuwe mogelijkheden, ze kunnen slechts ondersteund worden. Door een koperen buis kan men zowel gas alsook water leiden, de koperen buis zelf zal echter geen gas van water of andersom kunnen maken. Wat door de koperen buis geleidt wordt is geheel afhankelijk van de centrale. Binnen de elektronica is het niet veel anders, een HDMI receiver kan uitgerust zijn om zowel beeld alsook LPCM geluidssignalen te ontvangen welke over HDMI verstuurd kunnen worden. Dit biedt echter geen garantie dat ook daadwerkelijk elke AV-receiver met een HDMI ingang met gelijkwaardige functionaliteit is uitgerust!

HDMI 1.3

Fabrikanten doen tot op heden nog steeds vrij vaag over welke HDMI interface zij hebben geïmplementeerd in hun product en met welke specificaties deze interface is uitgerust. Maar ook al zouden alle mogelijkheden gespecificeerd worden, zelfs dan biedt dat nog geen garantie tot een succesvolle implementatie van HDMI in de consumentenmarkt. Ook aan de consumentenzijde ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van HDMI. Kennis en besef van hoe het HDMI interface werkt of wat het voorstelt, voorkomt valse verwachtingen en de daarmee gepaard gaande teleurstellingen. De consument dient zich ervan bewust te zijn dat de aanwezigheid van een bepaalde revisie HDMI interface nog geen garantie biedt dat ook alle mogelijkheden van die nieuwe, of voorgaande, revisie gebruikt kunnen gaan worden. HDMI is slechts een interface en biedt als zodanig geen features, het stelt een fabrikant voor de keuze om bepaalde mogelijkheden wel dan niet te implementeren in het product. Enkel wanneer de zendende en ontvangende kant een mogelijkheid geïmplementeerd hebben gekregen en het signaal, dat over de interface wordt verstuurd, van deze mogelijkheid bevat, zal de consument uiteindelijk ook van deze nieuwe mogelijkheid gebruik kunnen gaan maken!

HDMI 1.3

Het is echter niet mijn bedoeling om met dit artikel een in-depth analyse te gaan geven voor wat betreft de technische zaken en mogelijkheden van HDMI. Nu de producten met een HDMI1.3a aansluiting een feit zijn, en er enkele mogelijkheden worden geboden die voor de multichannel en Home Theater liefhebber van belang kunnen zijn, wil ik even stil staan bij deze mogelijkheden en wat ze feitelijk kunnen betekenen. Is de komst van HDMI 1.3 een reden om aan het upgraden van uw apparatuur te denken? Voor iedereen die meer geïnteresseerd is in de technische zaken en diverse revisies van HDMI kan ik de officiële website van de HDMI organisatie van harte aanraden.


EDITORS' CHOICE