NIEUWS

E-Health: Meet, manage, coach en bevorder de eigen gezondheid thuis

Ulco Schuurmans | 05 maart 2016

De Elektronische Gezondheids(zorg) is sterk in opkomst. Dit vooral door de snelle groei van eenvoudig te gebruiken slimme devices, sensoren en software. Behalve apps op de smartphone of tablet gaat het nu ook om wearables, smartwatches, witgoed, toepassingen voor het binnenmilieu en Fitness. Stel gewoon het eigen gezondheidsplan voor het smarthome op en ga samen met de huisgenoten en/of vrienden aan de slag.

Bij de combinatie van E-Health en smarthome wordt vaak alleen nog gedacht aan ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen. Die kunnen met behulp van de apps, slimme apparaten en geïntegreerde smart woonomgeving langer en met een betere kwaliteit van leven gewoon thuis blijven wonen. Daar is het inderdaad ook mee begonnen. Smart living in het ‘eigen zorghuis’ voor ouderen, zieken en gehandicapten (fysiek of geestelijk) is inmiddels booming business en ontlast de zorg zowel qua mankracht als kosten.

Relatief nieuw is het integreren van gezondheidsdevices met bijbehorende software (de E-Health-apps) in het smarthome of slimme kantoor. Hier ontstaan geheel nieuwe fenomenen zoals dashboarding bij de quantified zelf, de workout en fitness-chain, gezond eten, boodschappen bestellen en koken, het creëren van een veilige woon & leefomgeving en bewaking van het binnenmilieu. Van VWS en Edith Schippers gaat een duidelijke stimulans uit om de eigen gezondheid te managen, bewaken en te bevorderen. Early adopters zijn al flink met E-health in huis aan de slag. Onder meer bij ouderen waarvan een derde al gebruik maakt van E-Health. Maar ook voor 0 tot 65 jaar liggen er veel belovende kansen voor het inzetten van E-health in het smart home. Bekende fabrikanten die de spits afbijten zijn onder andere Philips, Samsung, Apple, Fitbit, Microsoft, Withings, WSO2-platform,  iHealth en Google.

Het smart E-Health home
Hoe ziet zo’n slim gezondheidshuis er nu op basis van E-Health-technieken uit? In de praktijk gaat het om de volgende drie componenten:

1. Meetapparaatjes die de desbetreffende gezondheidswaarden en andere parameters in de gaten houden. Behalve wearables ook sensoren (in het huis zelf of aangesloten apparaten) en camera’s.

2. Software die de gegevens analyseert en interactief weergeeft. Maar ook helpt bij het plannen van te behalen doelen, als een echte coach functioneert en het in de gaten heeft als er iets mis gaat.

3. De display voor het weergeven van de meetwaarden, behaalde resultaten en interactieve communicatie met de meettechniek. Daarvoor zijn geschikt een Smart TV, tablet, PC-monitor en smartphone.

Deze drie componenten kan je gewoon opnemen in het bekabelde en of draadloze thuisnetwerk. De meeste wearables, intelligente weegschalen, bloedrukmeters e.d.  communiceren via WiFi of Bluetooth met de E-Health domotica. In opkomst zijn verbindingen via het Internet of Things (IoT).

Dashboarding
Het begrip dashboarding is afkomstig uit de wereld van de ICT en auto-industrie. De gebruiker zit achter het eigen dashboard en overziet de weergegeven meetgegevens en indicaties. Zo nodig bijstellen of direct ingrijpen. Bekend van het autorijden met onder andere het brandstofverbruik.

Vertaald naar het monitoren en bewaken van de eigen gezondheid meet het E-Health-dashboard bijvoorbeeld waarden zoals de hartslag (pols), hoeveelheid zuurstof in het bloed, idem bloedsuiker en het cholesterol, de bloeddruk en temperatuur. Nieuwe uitvindingen zoals de Scout (www.scanadu.com) doen dat simpel door het apparaatje tegen het voorhoofd te houden. Je gezondheidsstatus op elk moment zonder te hoeven bloedprikken, manchetten op te blazen of een thermometer in te brengen. Ook kan deze Scout de 15 meest voorkomende huis-tuin-en-keuken-ziekten diagnosticeren. Meetsensoren voor bloed- en urine zijn tegenwoordig gewoon op een vriendelijk geprijsde laboratoriumchip te koop. De smartphone leest de waarden uit en geeft advies.

Een belangrijk gezondheid bevorderend aspect van dashboarding is het visualiseren in de tijd. Met grafieken, animaties of pictogrammen laat de software de door de sensoren gemeten waarden in een interactief logisch verband zien. Dan weet de gebruiker precies wat, waar en wanneer invloed op heeft. Hoeveel calorieën je met een uurtje fietsen verbrandt. Hoe het hart reageert op inspanning. En dat het taartje snoepen de bloedsuiker beïnvloedt. Bloedprikken bij suikerziekte hoeft ook al niet meer. Onderhuidse sensoren (Abbott Freestyle Libre) of slimme contactlenzen meten continu het bloedglucose en de app verzorgt de dagcurve.

De moderne mens gaat zijn eigen gezondheidsdoelen en programma’s opstellen. Dat neerzetten van streefwaarden en gezondheidsdoelen heet de ‘quantified self’. Slimme apps helpen om de huidige situatie te analyseren, een haalbaar werkplan op te stellen en vervolgens het proces te coachen met bevestiging, belonen en leuke extra ideetjes. Menigeen viel op deze wijze al flink af, ging een stuk gezonder eten of stopte zelfs met roken.


EDITORS' CHOICE