NIEUWS

Serienummers in de tweedehandsmarkt van HiFi.nl

Redactie HiFi.nl | 31 augustus 2012 | Fotografie Fabrikant

Sinds kort is het bij elk product in onze tweedehandsmarkt mogelijk om een serienummer op te geven. Bij een beperkt aantal merken is dit zelfs verplicht gesteld. Hieronder geven we toelichting bij het nut van een serienummer voor de aankopende partij, maar ook voor de verkopende partij.

Nut van een serienummer:

 Elk apparaat heeft een uniek serienummer. Meestal staat dit nummer op een onopvallende plek achter of onderop het apparaat op een sticker van de fabrikant vermeld. Aan de hand van dit serienummer kan allerhande informatie achterhaald worden. Te denken valt aan de productiedatum, het land van productie of zelfs de verkopende winkel. Ditzelfde nummer wordt ook gebruikt bij het doen van aangifte in het ongelukkige geval een apparaat is gestolen maar ook bij de registratie van de garantie op een apparaat.

Aan de hand van een serienummer kan dus ook achterhaald worden of een product is gekocht in winkel in Nederland of België die ondersteuning krijgt van de fabrikant of importeur van het merk in het geval er problemen zijn of een update gewenst is. Dat gegeven is in de meeste gevallen een doorslaggevende factor bij het verkrijgen van ondersteuning in het geval dat een gekocht product om dergelijke support vraagt.

 

Wat moet ik met een serienummer?

 Een serienummer is een extra hulpmiddel bij het achterhalen van de betrouwbaarheid van het aangeboden product. In een enkel geval komt het voor dat producten in de tweedehandsmarkt van HiFi.nl worden aangeboden die oorspronkelijk van een andere dan de Nederlandse of Belgische markt komen. Dat is niet per definitie een probleem, maar het is in de meeste gevallen wel zo dat garantie of support in jouw omgeving dan niet wordt verleend door de importeur of het merk. Hierdoor kan een aankoop uitlopen op een teleurstelling.

Indien een aanbieder een logisch serienummer opgeeft is dat in elk geval een uiting van transparantie. Zeker in het geval van een kostbaar product is dat een prettige basis. Daarnaast biedt een opgegeven serienummer mogelijkheden tot een stukje eigen onderzoek vanuit de koper. In elk geval is het nummer te controleren bij inspectie, maar het biedt ook mogelijkheden om een check te doen bij de Nederlandse leverancier. In vrijwel alle gevallen is een leverancier van een merk te achterhalen in ons merkenoverzicht!

Wat is de rol van HiFi.nl?

De transacties in de tweedehandsmarkt van HiFi.nl zijn uiteraard volledig de verantwoordelijkheid van de kopende en verkopende partij. Wij kunnen en willen hier geen rol in spelen. Waar mogelijk zijn we wel bereid om extra logische controlemogelijkheden binnen ons platform te implementeren die op voorhand een teleurstelling verder kunnen helpen voorkomen. Toch kunnen we niet anders dan ook nu nog blijven wijzen op een aantal basisprincipes van het kopen online én het gebruik van gezond verstand.

In de meeste gevallen is het serienummer een vrij veld. Dit wil zeggen dat elke verkoper er alles in kan schrijven wat hij wil. Controle van de juistheid maar ook van de implicaties (al dan niet in ons land gekocht) ligt dus in alle gevallen bij de potentiële koper. Slechts in een beperkt aantal gevallen kunnen wij controleren of een serienummer juist is. In een nog kleiner aantal van de gevallen stellen wij het veld ook daadwerkelijk verplicht waardoor zonder een geldig serienummer het product niet kan worden aangeboden.

Deze laatste twee gevallen maken wij dit echter niet kenbaar, juist omdat we er ook geen garanties aan kunnen verbinden. Iemand kan immers nog altijd een ander serienummer invullen dan daadwerkelijk op het apparaat staat. Alle controle is en blijft dus in alle gevallen de verantwoordelijkheid van u als koper! HiFi.nl biedt hiermee in elk geval een extra stuk bewustwording en in het beste geval een extra controlemiddel.

Waarom niet altijd verplicht?

Bij sommige merken is er meer sprake van 'misleiding' of deals die te mooi zijn om waar te zijn dan andere. Soms krijgen we hiervan melding vanuit kopers en soms vanuit de leveranciers zelf. In een dergelijk geval kunnen wij overgaan op het verplicht stellen van een serienummer. Hiervoor is echter ook een rol weggelegd voor de lokale fabrikant of importeur. Zonder hun hulp kunnen wij uiteraard niet overgaan op een logische controle. Daarnaast is het zo dat veel mensen gesteld zijn op hun privacy en om die reden geen serienummer willen afgeven. Dit wil niet per definitie zeggen dat er iets mis is maar een gezonde alertheid vanuit de koper is evengoed wel gepast.

Hoe achterhaal ik een serienummer?

Een serienummer is uniek voor elk apparaat-type van een fabrikant. Verschillende merken hanteren verschillende formats voor een serienummer waardoor er helaas geen éénduidig universeel serienummer bestaat. In de meeste gevallen staat het serienummer onder de noemer s/n of serial number op een doorgaans zwarte sticker op de achterkant of onderkant van een product. Ook hiervoor is echter geen universele afspraak. controleer bij het invullen dat niet per abuis een typenummer of modelnummer wordt opgegeven. 

Als koper is het lastig om te controleren of een serienummer juist is. In sommige gevallen biedt internet of een toegevoegde foto uitkomst. Een andere mogelijkheid is om een serienummer te achterhalen via de Nederlandse of Belgische fabrikant of importeur. In de meeste gevallen kunnen wij u daarbij op weg helpen via ons 'merkenoverzicht'. Meer kunnen wij helaas niet doen.

 

Terug naar de tweedehandsmarkt: hifi.nl/tweedehands


EDITORS' CHOICE