ARTIKEL

CeBIT 2005

Gastauteur | 07 april 2005

In samenwerking met HVT brengen wij u het verslag van de CeBIT 2005. HVT`s hoofdredacteur Theo Wubbolts bericht over de nieuwste ontwikkeling op het gebied van consumenten electronica zoals die tijdens de CeBIT 2005 aan het publiek werden getoond.

Door Theo Wubbolts

CeBIT logo


Wat eens slechts enkele decennia geleden een enkel simpel ‘standje’ was op de Hannover Fair, is uitgegroeid tot een van de grootste tentoonstellingen wereldwijd. De CeBIT biedt onderdak aan meer dan zesduizend exposanten op meer dan driehonderduizend vierkante meter en die tonen producten en oplossingen uit de wereld van de IT en telecom. Verspreid over maar liefst een kleine dertig hallen komt de bezoeker ogen en oren te kort als de organisatie niet enige ordening aangebracht zou hebben. Voor u als lezer waren voor mij vijf à zes hallen belangrijk, die waar de consumenten-elektronica hun plaatsje hadden gevonden.

Maar blikken we nog even terug in de tijd. Heinz Nixdorf presenteerde op de Hannover Fair de ‘820’ computer, welke min of meer als beginpunt beschouwd kan worden van de ‘electronic boom’ in Duitsland en waaruit de CeBIT is ontstaan. Was het in de zeventiger jaren beperkt tot hal 1, al snel kwamen de hallen 2 en 18 er bij om in de mid tachtiger jaren het hele terrein te reserveren voor ‘informatie en communicatie technologie’. In 1986 is de CeBIT als zelfstandige tentoonstelling een feit. Driehonderdertigduizend bezoekers telde deze show.
Toch kwam in de begin negentiger jaren er de klad een beetje in; de computerindustrie zat in een behoorlijke dip. Doorzettingsvermogen werd beloond met bijna driekwart miljoen bezoekers in 1995 met een stijgend aantal niet-professionele bezoekers. Maatregelen waren geboden om het karakter te herwinnen: toegangsprijzen omhoog (sic) en een kortere duur van de tentoonstelling: zeven dagen.
Dit jaar was de CeBIT van 10 tot en met 16 maart. De wekker ging ’s morgens om half zes en stond ik om kwart over tien voor de pers-balie. Op het programma staan de hallen 1, 2 en 19 t/m 25 alwaar de voor u interessante exposanten hun intrek hebben genomen. Het spreekt voor zich dat een uitvoerige verslaglegging onmogelijk is. Daarvoor moet er veel meer tijd uitgetrokken worden dan die ene, weliswaar lange, dag. Maar dit verslag is ook niet bedoeld om uitputtend de merken die in de hallen aanwezig zijn te behandelen. Als eendagsbezoeker zou u dat ook niet kunnen. Zoveel merken, zoveel beeld en geluid dat je zintuigen in de ‘clipping’ schieten. Het is vaak, en zelfs voor een geoefende beurstijger, ondoenlijk alles in je op te nemen.


Positief


Rode draad is in ieder geval de positieve verwachtingen op het gebied van technologische vooruitgang, maar ook van werkgelegenheid. Zo stelde de Duitse bondskanselier in zijn openingstoespraak een forse banengroei, driehonderduizend, in het vooruitzicht en voorspelde de BITKOM-voorzitter tienduizend nieuwe arbeidsplaatsen en een groei van bijna drie procent.


Houd de dief


In een interview met Karlheinz Brandenburg van het Fraunhofer-Institut – de denktank van onze oosterburen – afgedrukt in de tentoonstellingskrant kwam een aantal belangrijke zaken aan het licht. Zo wordt er onder de naam MP3 nog steeds onderzoek gedaan. De ontwikkeling van het MP3-surround formaat is hier een voorbeeld van, maar wordt ook het AAC-formaat (Advanced Audio Coding, de samenwerking destijds van Dolby, Sony en AT&T) – bekend als iTunes van Apple – verder ontwikkeld voor onder andere digitale radio. In Japan gaat dat in combinatie met digitale televisie en in Amerika werkt bijvoorbeeld het waanzinnig populaire XM-Radio met dit formaat.
Bijna onbekend is dat het MP3 als formaat ook een kopieerbeveiliging bevat, en dat de computer deze volkomen negeert. Sedert 1994 werkt men in het Fraunhofer-Institut aan zowel versleuteling van als het opnemen van watermerken in de muziek, opdat er slechts met behulp van de juiste steutel toegang tot het bestand kan worden verkregen en het bestand bij transport via het internet traceerbaar blijft.
Ik blijf voorgaande een beetje wetenschappelijk vinden, de praktijk is immers totaal anders. ‘Houd de dief’ blijft wat mij betreft het motto. En geen fotokopietjes van dit artikel alstublieft!
Wel leuk is het herkenningsprogramma ‘Query by humming’. Je zingt een melodietje voor je computer en deze zoekt het juiste nummer. Dit is ook mogelijk via je mobieltje, even later krijg je per sms de titel op je display te zien.
Lopend over de beursvloer en het tentoonstellingsterrein licht ik voor u er enkele fabrikanten uit.


EDITORS' CHOICE