ARTIKEL

Formaten en geluidskwaliteit

Guido de Kanter | 31 augustus 2005

Hieronder vindt u een overzichtje van het oerwoud aan bestandsformaten, hun klankmatige eigenschappen en de compressiefactor. De klankmatige prestaties zijn onlangs beoordeeld door een deel van de Hifi.nl-redactie, op een excellente installatie.

Formaat
Geluidskwaliteit Compressiefactor

MP3 beneden 192 kbit/sec

Verminderde dynamiek en luchtigheid; grote kans op storende artefacten, vooral bij 128 kbit/sec en lager. 192 kbit en hoger geeft bij de meeste muziek goede resultaten.

1:9 en hoger

AAC 128 kbit/sec
Verminderde dynamiek en luchtigheid; echter weinig tot geen storende artefacten. 1:11
MP3 en AAC 320 kbit/sec

Zeer gering verlies aan geluidskwaliteit.

1:4,4
Apple Lossless
Zeer gering verlies aan geluidskwaliteit. variabel, meestal 1:1,3
AIFF en WAV Geen verlies aan geluidskwaliteit.

1:1

Met artefacten bedoel ik hier hoorbare geluidsverminkingen die de datareductie achterlaat. Te denken valt aan onnatuurlijk klinkende bekkens en scherp sissende s-klanken. Over Apple Lossless moet worden opgemerkt dat daarmee geëncodeerd bestanden op de goede installatie zeer licht aan kwaliteit inboetten, en kwalitatief tussen MP3/AAC op 320 kbit/sec en ongecomprimeerd inzaten. Dat is des te vreemder omdat Apple Lossless bij het decoderen wel degelijk precies hetzelfde signaal teruggeeft als het origineel.

Helaas ontbeert de iPod de mogelijkheid om het vrij populaire en goed klinkende Windows Media-formaat af te spelen. Gebruikers die veel muziek hebben in Microsofts WMA-structuur zullen hun bestanden moeten omzetten naar een formaat waar de iPod wel iets mee aan kan. Plezierig is de mogelijkheid tot WMA-import in iTunes: de PC-versie van Apple’s muziekprogramma kan het Microsofts propriëtaire formaat inlezen en converteren. De algemene vuistregel: comprimeer nooit iets twee keer! - geldt hier ook. Ik raad aan om WMA om te zetten naar een van de ongecomprimeerde formaten: WAV of AIFF. Ook de zeer milde compressie in Apple Lossless geeft goede resultaten, al is bij 1-op-1 vergelijkingen bij sommige bestanden een licht verlies van definitie waar te nemen. Omzetting naar MP3 en AAC moet u alleen doen als het echt niet anders kan (bijvoorbeeld omdat het ruimtebeslag de pan uitrijst). Selecteer bij zo’n conversie de hoogst mogelijke bitrate: 320 kbit/sec.


EDITORS' CHOICE