Conclusies en aanbevelingen

Het is gevaarlijk om vaste conclusies te verbinden aan wat wij hebben waargenomen. Op zijn plaats zijn wel aanbevelingen en het verslaan van de waarnemingen. Open deur is dat een draaitafel meer is dan een som der delen. Wie denkt uit een boekje een draaitafel op te bouwen met loopwerk, arm en element zal zelden tot een optimum komen. Experimenteren en luisteren blijft het allerbelangrijkste.

Bepaal voor uzelf een budget (want mooier en duurder kan altijd) en begin met het loopwerk te kiezen. Liefst met een motor waarvoor een elektronische regeling gebruikt wordt. Kies dan de arm en tenslotte het element. Leg de nadruk op het loopwerk. Is dat goed, dan is dat het fundament waarop je bouwt. Bekabeling is belangrijk, maar ook dat is niet het belangrijkste onderdeel in de keten.

samenstellen van een platenspeler (c) Xingo

Zoek een draaitafel specialist, te vaak is een duur element verkocht in een goedkoop loopwerk uit pure onkunde. Slechts de winkelier die echt in staat is om samen met de klant te luisteren kan aantonen dat duur niet altijd betekent goed en passend. De resultaten met een duur loopwerk/basis arm/basis element waren veel beter dan de resultaten met een basis speler/dure arm/duur element. Laat het budget het toe dan is uiteraard alles te optimaliseren zoals wij gehoord hebben met de Acutus/SME/ Transfiguration.

Hoewel wederom voorzichtig, want met audio weet je het maar nooit, kan ik de volgende eigenschappen toeschrijven aan het loopwerk met motor en mogelijke voeding: de ruimtelijke afbeelding, de plaatsing, het gemak waarmee wordt weergegeven, de grootsheid van het geluid, het oplossend vermogen voor de lage tonen, stabiliteit, ritme, dynamiek en of de combinatie in meer of mindere mate een hifi geluid geeft. Dat laatste in negatieve zin want we willen geen hifi set voor ons zien maar de uitvoerenden de ruimte geven de luisterruimte te vullen.

De arm en het element echter kunnen we verantwoordelijk stellen voor: wederom de dynamiek, de drive van een platenspeler, de natuurlijkheid van de klankkleur, echtheid en verfijning in details.

samenstellen van een platenspeler (c) Xingo

Tenslotte onderschat nooit en te nimmer de invloed van de motor en de motorsturing van een loopwerk. De schellen zullen u van de oren vallen wat een Rega P5 met voeding doet ten opzichte van een kale Rega P5 met hetzelfde element en dezelfde arm. Wat voor Rega geldt, geldt voor het gros van de platenspelers op de markt waaronder ook Pro-ject, Clearaudio, Garrard, Nottingham, Michell, Acoustic Solid, Thorens, Roksan en Transrotor om eens wat merken te noemen die niet in dit verhaal een rol speelden maar dat het zo goed hadden kunnen doen.


De dankbetuiging

Audio Excellence heeft de unieke mogelijkheid geschapen om achter elkaar negen draaitafels te vergelijken en het mogelijk te maken om te bepalen van welke invloed een onderdeel van een draaitafel is. Wat iedere recensent met een analoog verleden in het achterhoofd weet was eindelijk onderzoekend vast te stellen in een fraaie opstelling. Zonder pretenties, met een open geest en met ruimte voor discussie is door de heren van Audio Excellence een huzarenstukje verricht waarvoor ik ze oprecht dank. Het was leerzaam en aangenaam. En het leukste voor de lezer is dat zij gaarne bereid zijn om serieus geĂ¯nteresseerden hetzelfde voor te toveren als zij een aanschaf van een draaitafel overwegen. Misschien iets kleiner van opzet en meer gericht op een budget. Immers nu luisterden wij naar een 10-voudig verschil in prijs.


EDITORS' CHOICE