Consumentenmarkt

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MUSIC EMOTION
René van Es | 22 februari 2012 | Fotografie René van Es | PMC Fact Series

Ik merk dat PMC zich meer en meer op de consumentenmarkt aan het richten is. Een goed voorbeeld is de fact.- serie en de Twenty Serie. Waarom die omslag en hoe verhouden zich de producten?

De studiowereld krimpt en dat merken wij ook. Er is minder geld beschikbaar, producties moeten sneller klaar en de geluidskwaliteit gaat omlaag. Wij hebben altijd al aan consumenten geleverd, maar doen dat nu nadrukkelijker. De fact. is een goed voorbeeld. De vorm moest anders, huiskamervriendelijker. Het heeft lang geduurd voordat men mij daarvan had doordrongen, daarna moesten marketing en sales nog lang wachten tot er een gereed product stond. Want het is en blijft een PMC. In een andere jas.

Onze andere types profiteerden van de R&D, met name als het gaat om de tweeter. De consumentenproducten geven een breder stereobeeld, een veel grotere hotspot en zijn iets vriendelijker getuned in het hoog dan de pro-speakers die alleen leverbaar zijn in een Plus-versie een niet in een i-serie. Ook dat heeft weer te maken met de pro-wereld die wil kunnen vasthouden aan haar standaarden. Dus er is geen sprake van een omslag, eerder een uitbreiding van de bestaande range.

PMC is beroemd vanwege de dome-middentoner. Wat is daar zo bijzonder aan?
De dome maken we uit linnen, dat bedekt wordt met een coating die nooit helemaal uithardt, die altijd een beetje plakkerig aanvoelt. Een voordeel van de dome is de vorm: gelijk aan die van de tweeter. Dat geeft een vlakke respons en een goed afstraalgedrag. Een nog groter voordeel is de grote spreekspoel. Die kan veel meer warmte aan en dus hogere vermogens. De grote magneet maakt hem effi ciënt (94 dB). De unit maken we hier in de fabriek met de hand.

Onlangs verschenen de Signature series. Kun je daar iets meer over zeggen?
De Signature onderscheidt zich uitwendig door de luxere soort fi neer. Inwendig is het fi lter aangepast en voorzien van kostbaarder onderdelen. De demping is geoptimaliseerd. Het afstraalgedrag is meer rechtuit en minder naar boven gericht. De middentonen zijn daardoor meer aanwezig, dichter bij de luisteraar, beter in balans en toch met het typische PMC-karakter.

Dingen die we leerden tijdens de ontwikkeling van de fact. Een Signature is wezenlijk anders dan een gewone versie, het is niet alleen cosmetisch een andere luidspreker.

Je noemt specifiek het afstraalgedrag?
Ja, dat moet zowel horizontaal als verticaal in orde zijn. Het is ontoelaatbaar dat een mastering engineer in een studio ineens een ander klankbeeld heeft als hij even opstaat. Om dat te bereiken passen we 24 dB filters toe in alle systemen. Het is onmogelijk om een goed afstraalgedrag te krijgen met minder steile filters. Althans, mij lukt het niet. In de pro series is de luisterpositie bekend, achter de mengtafel, vandaar de iets andere tweeter. In de huiskamer willen we juist dat op veel plaatsen het geluid min of meer gelijk is. Echter: in beide gevallen voldoet een PMC aan onze eisen voor een vlakke off-axis respons. De dome laten we op 3,8 kHz met de tweeter kruisen. Dat is het meest optimale punt, hebben we geleerd. Voor andere units liggen die frequenties vaak anders.

Wat maakt een PMC anders dan een willekeurige andere luidspreker?
Ik ben PMC begonnen omdat ik in de BBC-tijd al tegen beperkingen aanliep. Luidsprekers waren zeer neutraal maar saai. Of juist heel levendig maar gekleurd. Of overmatig gedempt met als gevolg: verlies van microdetails. Ik wilde alle positieve eigenschappen combineren zonder negatieve zaken voor lief te moeten nemen. Een nooit eindigende zoektocht, want de onderzoeker in mij blijft verbeteren. Toch moet ik op een punt besluiten dat het genoeg is en dat we in productie gaan. Maar dat punt is er pas, als ik een luidspreker kan leveren die de naam PMC waardig is. Ongeacht de prijs, ongeacht de afmeting of complexiteit. Mijn streven is een luidsprekermerk op de markt te houden waarvan wordt gezegd, dat de weergave natuurgetrouw is. Waarmee de professional kan werken en dat hem alles laat horen. Waarmee de consument van muziek kan genieten. Zo neutraal mogelijk, tegelijk levendig. Gezien de vele klanten slagen we daar kennelijk in. We hebben een behoorlijke reputatie bereikt met hard werken, daar zijn we zuinig op. Daar is iedereen binnen PMC trots op. Het gros van het personeel werkt hier al langer dan tien jaar in vaste dienst. We zijn een team dat elkaar aanvult en van elkaar leert.

Een laatste vraag: wat zullen we in de toekomst van PMC gaan zien?
In ieder geval een uitbreiding van het aanbod aan types. Meer fact.-luidsprekers, tevens een uitbreiding in de PMC sfeer en de pro markt. Zoals actieve systemen met digitale filters. Wat zal blijven is het met de hand bouwen van luidsprekers, de productie zal in Engeland blijven, de Advanced Transmission Line zal steeds toegepast worden en we zullen onze hoge kwaliteitsstandaard handhaven. Verder ben ik een onderzoeker, ik bewonder bijvoorbeeld bandtweeters maar kan niet werken met hun afstraalgedrag. Wie weet kom ik daar met een oplossing voor. Zo lang we met plezier kunnen werken, zal PMC bestaan. Steeds een stap voorwaarts, met dank aan onze klanten in meer dan twintig landen voor hun vertrouwen in het product van PMC en hun waardering.

Metropolis Studio’s
PMC is in veel studio’s wereldwijd de huisleverancier voor monitorsystemen. In Nederland mogen onder meer de Wisseloord studio’s tot de clientèle worden gerekend. Omdat ik voor het interview in Luton ben, verplaatsen we ons de volgende dag naar Londen waar we met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe men PMC-systemen inzet. We brengen een bezoek aan de Metropolis Studio’s. De waardering van de aanwezige mastering engineers voor PMC bleek groot. Systemen werken daar al vanaf 1993 dag in dag uit. Een paar demo’s op de grote BB5 actieve luidsprekers, in surround en stereo, waren meer dan indrukwekkend. Op de vraag aan Metropolis Technology Development Manager Crispin Murray en Mastering Engineer Miles Showell waarom toch bij kleinere systemen is gekozen voor een ander merk dan PMC kwam een niet verrassend antwoord: “Als we een kleinere PMC zouden kiezen dan hebben we weer dezelfde klankbalans. Net alsof we een grote BB5 zacht laten spelen. We moeten wel eens iets terugluisteren op een ander merk luidspreker. PMC is ons gereedschap, op een ander systeem luisteren we alleen of het resultaat ook op mindere luidsprekers acceptabel blijft.

MERK

EDITORS' CHOICE