ARTIKEL

Scart als beste alternatief

Beschikt de decoder of DVD-speler niet over een dergelijke HDMI aansluiting dan heeft u veelal de keuze uit een component of scart aansluiting. De scart aansluiting is bij de meesten wel bekend daar dit type aansluiting ook al bij de verouderde CRT televisies en videorecorders te vinden was. Een component aansluiting echter is pas de laatste jaren in Europa populair geworden, terwijl dit type signaaloverdracht al geruime tijd in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Component, RGB, S-video en composite video zijn allen verschillende manieren om beeldsignalen analoog te transporteren vanaf de bron naar het televisietoestel. Binnen het aanbod aan analoge signalen verdienen component en RGB de absolute voorkeur boven de, inmiddels sterk achterhaalde, S-video en composiet video aansluiting. Dit omdat bij zowel component alsook RGB sprake is van een min of meer discreet transport van de verschillende signalen waaruit het beeldsignaal is opgebouwd.

Component

De scart aansluiting verdient binnen deze willekeur aan mogelijkheden een aparte plaats. Waar bij onder andere component nog sprake is van een bepaalde manier van signaaltransport is er bij een scart aansluiting slechts sprake van een bepaald type aansluiting. Over een scart aansluiting kunnen dus verschillende beeldsignalen worden verzonden en daarmee biedt dit type aansluiting u dus niet zondermeer de betere beeldkwaliteit. In de handleiding van het aan te sluiten toestel staat altijd wel vermeldt welke types beeldsignalen er over de scart aansluiting kunnen worden verzonden door het toestel en een RGB signaal is hierbij geen zeldzaamheid meer. Wanneer een dergelijk discreet signaal wordt verzonden over scart dan verdient deze, samen met de component aansluiting, de voorkeur binnen het aanbod aan analoge aansluitmogelijkheden. S-video en composiet video dient u eigenlijk alleen nog maar te gebruiken wanneer het echt niet anders kan. Een goede beeldkwaliteit wordt zelden gerealiseerd met deze achterhaalde, analoge beeldsignalen.


EDITORS' CHOICE